Történelem

Csomor Lajos - Őfelsége, a Magyar Szent Korona ANTIKVÁR

Őfelsége, a Magyar Szent Korona ANTIKVÁR

Csomor Lajos

Könyv
2006
600 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csomor Lajos - Őfelsége a Szent Korona 7.
Csomor Lajos - Őfelsége, a Magyar Szent Korona ANTIKVÁR
Csomor Lajos - Őfelsége a Szent Korona 2.
Csomor Lajos - Őfelsége a Szent Korona 7.
Csomor Lajos - Őfelsége, a Magyar Szent Korona ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 12 000 Ft
Az Őfelsége, a Magyar Szent Korona Csomor Lajos 1996-ban megjelent műve, amelyben összegezi a Szent Koronával kapcsolatos, a magyarországi főáramlati tudományos kutatás eredményeitől markánsan eltérő elméleteit. Csomor Lajos munkássága, és azon belül is ez a műve széles körben népszerű és hivatkozási alap az alternatív elméletek hívei számára, bár sok kérdésben az ő álláspontjaik is különböznek egymástól.

A könyv a szerző korábbi írásaira, ezen belül is elsősorban az 1986-ban kiadott Magyarország Szent Koronája című könyvére épül, bár helyenként természetesen továbbfejleszti, illetve némileg átdolgozza elméletét. A fő tételek azonban változatlanok: a korona része annak a kincsnek, amit Nagy Károly raboltatott el az avaroktól, és készítői a magyarok elődei, a keresztény avarok voltak. II. Szilveszter pápa és III. Ottó német-római császár ezt a koronát szolgáltatta vissza I. István magyar király „nyomatékos kérésére” i. sz. 1000-ben...
*
Az ​Úr kegyelméből egy új évezred küszöbén vagy egy elmúlt évezred végén van szerencsénk élni és elolvasni egy olyan dolgozatot, egy kutatás eredményét, amely tényeket és téziseket tár fel a felfedezés erejével, amelyek egy évezreddel ezelőtt még ismertek voltak, tisztelet övezte őket és a következő évezredre mutattak.

Szinte az Úr akaratából talán, de csaknem feledésbe merítette az idő és az emberi gyarlóság az igazságot. Nekünk, akiknek megadatott a jelen idő fordulóján munkálkodunk, kötelességünk, hogy keressük és ne „útálljuk” az Igazságot.

Az Igazság szó magában foglalja azt a fogalmat, amelyről ez a könyv szól Önökhöz.

A Magyar Szent Korona a legtökéletesebb összefoglalója az Úr örökérvényű igazságának.

1987-ben Passauban a Gizella-konferencián előadásomban felhívtam a figyelmét a jelenlévő szakértőknek egy vizsgálat szükségességére. Nevezetesen, hogy mikrófelvételekkel kellene megvizsgálni az európai kincstárakban lévő híres ötvöstárgyak gyöngydrótjait. A vizsgálat kidertíthetné, hogy az említett tárgyak között milyen műhelykapcsolat van. Például a Gizella-kincs kontra a Szent Korona, a Salzburgi csókkereszt stb., mivel nagyon nagy a valószínűsége, hogy egy nagy ékszercsalád tagjairól van szó.

Elnéző és mosolygó moraj futott végig a jelenlevők között, ezt követően beszédében a Regensburgi Egyetem professzora kedves mesének titulálta fejtegetésemet a szembetűnő rokonságról, nem tartván időszerűnek a vizsgálatot.

A sors és Csomor Lajos munkája időszerűvé tette ezt a kérdést. Művében nem kevesebbet állít (és helyesen), hogy az európai középkori szakrális ötvösművészetekről szóló fejezetet át kell írni, amiből egyébként történelmi konzekvenciák is levonhatók. Például a magyarok nem fosztogattak Nyugaton, hanem jogos örökségük (a Szent Korona és a hozzá tartozó kiegészítő tárgyak) keresésére indultak, minduntalan célirányos „kalandozáskor”. Nehéz lenne ezeket az utakat rablóhadjáratnak minősíteni, hiszen a „kalandozó” magyarok összehasonlíthatatlanul gazdagabbak voltak a célba vett területeknél.

A művészettörténészek és szaktudósok, akik tudásuk birtokában a hitelesség igényét támasztják önmagukkal szemben, nem kerülhetik meg többé ezt a kérdést: honnan származik az Európa ötvösművészetét, uralkodói történelmét gyökeresen befolyásoló kincsanyag.
*
A XX. század végén ez morális kötelessége a tudományos világnak. Maradjunk néhány szó erejéig a tudományos világnál. Ismeretes, hogy 1978-ban hazahozták a Szent Koronát. A Szent Korona aktivizálódik. Egy kis statisztikát készítettem, állítottam össze arról, hogy az elmúlt 70 évben hány forrásmunka született. Csomor Lajos melyeket használja érvei alátámasztására. Szembetűnő, hogy ezek 90%-a 1970-től látott napvilágot, tehát a tudományos igényt is gerjeszti a Szent Korona titka.

Még szembetűnőbb azonban az, hogy ennek a 90%-nak csak 2-3+-a tartozik a nemzetközi akadémikus állásponthoz. Hogy mi inspirálja Csomor Lajost és kollégáit, hogy a történelmi hézagosság és a magyar nemzet múltját feledtetni szándékozó erők labirintusába bemerészkedjen és ezer év porát, mocskát letakarítva egy jövőt sugárzó művel kerüljön ki abból, erre számára csak egy a magyarázat: ugyanaz a szent buzgalom vezette az ötvös kollegát ebben a labirintusban, ami annak idején megszállta a Szent Korona készítőit.

*
Egy, a teológiának, a képzőművészetnek és a természet-tudománynak csodálatos szintézise előtt állunk, amelyhez fogható tárgy nincs a Földön, amelynek elkészítése a Szentlélek segítő ereje nélkül ember számára aligha lett volna lehetséges. A Szent Koronának aurája, mágikus ereje van, amely önállóan is képes, ha az idő eljött, megnyilatkozni... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 12 000 Ft
Bocsánat! Várhelyi András 1,500 Ft 1 350 Ft
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen Otto Rahn 6,000 Ft 5 400 Ft
Kondor Attila Kondor Attila 4,990 Ft 4 491 Ft
Bevezetés a szellemtörténetbe Joó Tibor 2,600 Ft 2 340 Ft
A Galilei-ügy tanulságai Jáki Szaniszló 1,600 Ft 1 440 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
Meditációk Szepes Mária 3,990 Ft 3 591 Ft
Vesztesek és győztesek Lucian Boia 2,495 Ft 2 246 Ft
Grál kehely - király kehely Friedrich Klára 2,000 Ft 1 800 Ft
Aszimmetrikus hadviselés a modern korban Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^