Irodalom

Csókay András - Idegsebészet és hétköznapi misztika

Idegsebészet és hétköznapi misztika

Csókay András

Könyv
Szent István Társulat kiadó, 2018
236 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9789632776163
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... - A gyógyítás szakralitása
Csókay András - Alagút az agyban
Csókay András - Bátorság az örömhöz
Csókay András - A hit nem elméleti kérdés
Csókay András - Lélekjelenlét
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
Csókay András szerző az előző könyveiben bemutatta, hogyan késztette őt Jézus a budapesti domonkos templomban lévő feszület előtt bűnös életvitele elhagyásához. Ebben a 2018-ban 4. kiadást megélt kötetében elénk tárja további lelki fejlődése útját, amely az ún. második megtéréséhez vezetett...
*
A nemzetközi hírű idegsebész Csókay professzor legkisebb fia, a tízéves Marci 2014. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén egy váratlanul rátört epilepsziás rohamában belefulladt a család kerti medencéjének vizébe. Ebben a kötetében az Apa ennek a tragédiának a feldolgozási folyamatáról vall.
*
„Napokig csak élőhalottként ténferegtünk, sírtunk-imádkoztunk, sírtunk-imádkoztunk. Állandóan együtt volt a család. Úgy éreztük, az esemény életünk metszéspontjává vált” – idézi fel ezeket a szörnyűséges napokat a professzor... „Létünket értelmetlennek éreztem, feleségem s gyermekeim élni akarása tartott életben, ez is az Isten kegyelme és vigasza volt, tudom és hiszem.”

Rámutat: a misztika erős istentapasztalat, „egyfajta találkozás a bennünk élő szentháromságos egy Istennel, különösen Jézussal, hiszen ő a megtestesült isteni személy, ő áll a legközelebb hozzánk.” Ugyanilyen találkozás történhet azonban a misztika világában Szűz Máriával, a szentekkel, „de az örökkévalóságba költözött szeretteinkkel is, akik már az örök életbe, az Isten látásának közegébe kerülhettek.”

„Én vagyok az út, az igazság és az élet” – tanítja Jézus. Csókay kiemeli: így nekünk, keresztényeknek nagyon jó utunk van, „de el kell indulni hozzá befelé, s ez nehéz.” Tanulni kell, gyakorolni, bátorság kell hozzá, mert szembe fognak jönni a „sötét” dolgaink is, ahogy haladunk énünk mélyébe. Találkozunk a kis „egónkkal”, ami „kívánságaiban és vágyaiban” egyaránt önző. Ki kell tartani csendben és imádságban, keresztülverekedve magunkat ezen a sötét rétegünkön, hogy megérkezzünk a legmélyebb valóságunkba, ahol esélyünk van a »találkozásra«.”

Ha azonban megijedünk attól, hogy milyen bűnös erők laknak bennünk, és visszafordulunk létezésünk felületére, „akkor kimenekülünk ugyan a sötét hajlamainkkal való szembesülésből, de nem jutunk beljebb.” Figyelmeztet: a felszínen lehet élni akár egy relatíve rendes keresztény életet is, de nem lehet megismerni igazán „képmás” mivoltunkat, a bennünk élő Jézust.

Naplójának tanúsága szerint folyamatosan gyötörte az önvád, de bízott az irgalmas Jézusban, Isten megbocsátó szeretetében, „és persze Marciéban is.” A kisfiú halála utáni hangüzenetei nagy megerősítést jelentettek, különösen a következő üzenet: „Apu, Jézus karjaiba hullottam...”

A professzor a misztikus élményei során megtapasztalta: „Szenvedéseinkhez, veszteségeinkhez, elhunyt szeretteinkhez csak Krisztuson át szabad közeledni, különben a sátán szabad prédáivá leszünk. Őt nézve vízen járva kell élnünk. Csak így lehet. Ha leveszem a szemem az Úrról és csak a földi kisfiamat nézem, egyből süllyedni kezdek. Ha együtt nézem őket, békében vagyok.”

Csókay András számára az egyetlen út: kitartani Krisztusban, az imádságban, benne élni, és nem azért, hogy elviseljük a nehézségeket, hanem azért, mert ez az „út, az igazság és az élet”. Ebből fakad, hogy elviseljük - hitünkben kitartva - a legnagyobb tragédiákat is.

„Akarjuk, Hogy Jézus Állandóan Ott Legyen az Életünkben”!

*
A megtéréshez vezető út sokszor nagyon fájdalmas, de végig kell menniük rajta azoknak, akik Jézus Krisztus igazabb követői akarnak lenni. Fáj odaadni Jézusnak azt, amihez nagyon ragaszkodunk; különösen, amikor egy szeretett személyről van szó.

Megrendítő, s egyben felemelő is ez az „Idegsebészet és Hétköznapi Misztika” című írás, egy szenvedő ember tanúságtétele, és egyben második megtérésének története is, amellyel szeretne hozzásegíteni bennünket a feltámadt Krisztussal egyesült élethez... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
Szólíts a neveden André Aciman 3,699 Ft 3 330 Ft
Karácsonyi üzenetek (kemény) Wass Albert 1,980 Ft 1 782 Ft
Megfeszítve Molnár Tamás 2,990 Ft 2 691 Ft
Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről Romsics Ignác 5,990 Ft 5 391 Ft
Mindhalálig Moldva Domonkos Pál Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Vár-e az Isten? Szerencsés Károly 3,500 Ft 3 150 Ft
A pogány magyarok vallása Kállay Ferencz 2,800 Ft 2 520 Ft
Húsvét Tészabó Júlia 6,500 Ft 5 850 Ft
Bűn és bűnhődés Dosztojevszkij F.M. 4,599 Ft 4 140 Ft
Megmaradásunk alkotmánya Tóth Zoltán József 2,750 Ft 2 475 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^