Hagyomány

Szekernyés János - A magyarság emlékjelei a Bánságban

A magyarság emlékjelei a Bánságban

Szekernyés János

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2013
708 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789730157932
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szekernyés János - A magyarság emlékjelei a Bánságban
Szekernyés János - A magyarság emlékjelei a Bánságban
Szekernyés János - A magyarság emlékjelei a Bánságban
Szekernyés János - A magyarság emlékjelei a Bánságban
Szekernyés János - A magyarság emlékjelei a Bánságban
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
A könyv felsorolja mindazok neveit, akik egy-egy településen ebben a munkában segítőkezet nyújtottak.

Szász Enikő megköszönte a munkájukat, valamint azokét is, akik ebben a rendkívül igényes, 708 oldalas monumentális munkában közreműködtek.

A román szövegváltozat dr. Sütő Udvari Magda, az angol fordítás pedig Vallasek Márta (Kolozsvár) munkája.

A grafikai szerkesztést, tördelést, a borítótervet Kálmán Enikő képzőművész készítette, a korrektúrát Lázár Ildikó (magyar), Luzán Katalin (román) és Joó Ildikó (angol) végezték.
*
A szerző több évtizedes elmélyült helytörténeti kutatása volt a kiindulási pont, amelynek alapján bejárták a trianoni diktátummal három részre szakított történelmi Bánságot. Magyarországon kilenc, Szerbiában harmincöt, Romániában hatvannyolc településen kutatták fel a magyar vonatkozású emléktáblákat, köztéri szobrokat, emlékműveket, templomokat, épületeket, neves emberek sírhelyeit stb., írásban és fényképfelvételen örökítve meg azok jelenlegi állapotát, a történelem viharaiban elpusztultakról/elpusztítottakról pedig megpróbáltak valamilyen közölhető dokumentációt beszerezni.

„A Magyarság Emlékei a Bánságban” című ezen kiadvány a hatalmas adatmennyisége ellenére sem „száraz” olvasmány, hanem érdeklődést keltő és fenntartó, illetve gondolatokat ébresztő, rólunk szóló mű. Értékmentő, értékőrző könyv ez a tudományos igényességgel megírt, háromnyelvű alkotás, amely szétviszi az információt más etnikumok irányába is.

Olyan könyv, amelynek ott kellene lennie minden bánsági (és talán nem csak) intézményben és valamennyi tájegységhez kötődő, múltja és jelene iránt komolyan érdeklődő magánszemély könyvespolcán is.

*
A Bánság külön földrajzi egység volt a maga természeti kincseivel, gazdasági prosperitásával és etnikai sokszínűségével. A történelme is különálló, kulturális összetartozása pedig nyilvánvaló. Szétdaraboltságában is valamiképpen összetartozik, bár a különböző országokban élő bánságiak keveset tudnak napjainkban egymásról.

„A könyv elsődleges célja az volt, hogy tájékoztassunk” – mondta a szerző. Sajnos, jelentős terjedelme ellenére sem tartalmaz még minden fellelhető emléket, amelyek pedig folyamatosan pusztulnak. Valamelyest megnyugtató, hogy ebben a könyvben felmutathatjuk és átadhatjuk értékeink jelentős részét, jelenlétünk tárgyi dokumentumait az utódainknak.

A helytörténészi elhivatottsággal, tudós tárgyilagossággal, hittel és lélekkel megírt alkotás elindult a siker útján...
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
Jóskönyv Müller Péter 3,800 Ft 3 420 Ft
A holtak köztünk járnak 1,800 Ft 1 620 Ft
Kossuth, a hírlapíró Kósa Csaba 1,950 Ft 1 755 Ft
Churches Makovecz Imre 25,000 Ft 22 500 Ft
Top 2000 spanyol szó Baditzné Pálvölgyi Kata - Balázs-Piri Péter 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene Dáné Veronka - Horn Ildikó - Lupescu Makó Mária - Oborni Teréz - Rüsz-Fogarasi Teréz - Sipos Gábor 5,900 Ft 5 310 Ft
Arany, tömjén, mirha Gárdonyi Géza 2,400 Ft 2 160 Ft
A Hattyú csillagkép kulcsa Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
A fejedelmek kormányzásáról Aquinói Szent Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^