Népszerű Társadalomismeret

Dr. Plenter János - Gazdaság és államhatalom

Gazdaság és államhatalom

Dr. Plenter János

A közgazdaságtan halmazelmélete

Könyv
Kapu kiadó, 2001
406 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 2096300850030
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Plenter János - Gazdaság és államhatalom
Dr. Plenter János - Gazdaság és államhatalom
Dr. Plenter János - Gazdaság és államhatalom
Dr. Plenter János - Gazdaság és államhatalom
Dr. Plenter János - Gazdaság és államhatalom
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
A szerző a magyar közgazdaságtudomány eredeti gondolatokban gazdag képviselője. A most (2001) közreadott könyv ennek egyik kiemelkedő bizonyítéka.

Plenter János közgazdasági érdeklődésének központi területe a gazdaság és a hatalom kapcsolata, ezen belül is az állam mint intézmény gazdasági szerepe.

Ez a gondolat már első könyvében is megjelenik („A tőkés világgazdaság és a fejlődő országok, 1965”), a másodiknak már ez a központi témája („Állami gazdaságpolitika Nyugat-Európában, 1966”), míg harmadik könyvének tárgya a pénz és az államhatalom kapcsolata („Amit a pénzről tudni kell, 1998”).

A most (2001) közreadott mű részben úgy is tekinthető, mint egy több évtizedes, következetes elemzés és vizsgálódás végeredménye. A nyugati közgazdasági gondolkodás még csak most (2001) kezd eljutni annak a felismeréséhez, hogy a hagyományos, absztrakt makroökonómiai elméletek nem képesek adekvát módon kifejezni az összgazdaság térben és időben végtelen összefüggéseit, még kevésbé az olyan komplex tényező szerepét, mint a hatalom.

A hatalom - főként az államhatalom - gazdasági jelentőségének a vizsgálatához igen nagy ösztönzést és segítséget jelentett a szerző változatos életútja is. Előbb a diplomácia keretében alkalma nyílt megismerni az ENSZ világgazdasági koncepcióit és az ENSZ tagállamok közötti rideg gazdasági versenyt, később Kanadában közel másfél évtizeden keresztül az értékpapír befektetések területén dolgozott, ami páratlan lehetőséget nyújtott a pénz és az államhatalom szoros kapcsolatainak megismeréséhez.

Elméleti kutatásai és személyes tapasztalatai alapján a szerző határozott következtetése: a jólét és gazdagság alapja a hatalom, s a társadalom egészét tekintve az államhatalom.

*
„Ajánljuk ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnék jobban, mélyebb kontextusban is megismerni a gazdaság kiismerhetetlen hátterét, az eredményesebb egyéni boldogulásuk érdekében is”.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Spiritizmus és okkultizmus Király József 2,690 Ft 2 421 Ft
A nagy küzdelem Ellen White 3,990 Ft 3 591 Ft
Szeretet és hatalom válaszútján Elaine N. Aron 3,960 Ft 3 564 Ft
Európáról és Magyarországról Gróf Teleki Pál 3,990 Ft 3 591 Ft
Melegek Ritter Andrea 2,690 Ft 2 421 Ft
Gőzmalmok a Duna partján Klement Judit 4,900 Ft 4 410 Ft
Szókratész utazásai Dan Millman 2,900 Ft 2 610 Ft
Vasfüggöny kölnivel Szablya Ilona 3,900 Ft 3 510 Ft
Európa pogányai Szilveszter Jenő 700 Ft 630 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^