Antropológia, Őstörténet

Szentkatolnai Bálint Gábor - A magyar nyelv dél-Indiában

A magyar nyelv dél-Indiában

Szentkatolnai Bálint Gábor

Könyv
Fríg kiadó, 2007
ISBN 9879639836042
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szentkatolnai Bálint Gábor - A magyar nyelv dél-Indiában
Szentkatolnai Bálint Gábor - Mongol - turáni nyelvkönyv
Szentkatolnai Bálint Gábor - A honfoglalás revíziója
Szentkatolnai Bálint Gábor - A magyar nyelv dél-Indiában
Szentkatolnai Bálint Gábor - Mongol - turáni nyelvkönyv
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Tharan-Trieb Marianne, a szerkesztő ajánlása:

A könyv a magyar és a tamil nyelv közötti hasonlóságról szól, melyet SZENTKATOLNAI BÁLINT GÁBOR fedezett fel.

Rossz korban született rossz helyre, a XIX. századi Magyarországra. A közel 30 nyelvet beszélő, több ázsiai nyelv tudósának, kutatójának munkásságát a Tudományos Akadémia nem értékelte, a 100 évvel ezelőtt meghalt tudóst azóta is agyonhallgatja.

Munkássága során részletes etimológiai elemzéssel 3500 szóegyezést mutatott ki a tamil és magyar nyelv között.

Ez a könyv ennek a munkának a bemutatója, amelynek utolsó fejezete a magyar-tamil szavak és gyökök összevetése. Megegyezik az 1879-ben kiadott szótárral, csupán a tamil szavak eredetiben szereplő francia és latin fordításait ültette át magyarra Tharan-Trieb Marianne, akinek a gondozásában jelent meg ez a kötet.

A Kiadó ajánlása:
Szentkatolnai Bálint Gábor Erdély különböző gimnáziumaiban tanult, s mire leérettségizett, már tizenkét nyelven beszélt, bele értve a hébert, a törököt és a perzsát is. 1875-ben egyetemi magántanári diplomát szerzett mandzsu, mongol és tatár nyelvekből.

Különböző egyetemeken török, tatár, japán, mandzsu, kabard, s pl. az athéni egyetemen arab nyelvet tanított.

Főbb művei közé tartozik a török alak- és mondattan, valamint a kabard-magyar nyelvtan és a kabard-magyar-latin szótár. 1887-ben jelenteti meg „A tamil nyelv a turáni nyelvek sanskritja vagy van-e a magyarnak testvére”? című tanulmányát. Ezt fejlesztette tovább, s részletes etimológiai elemzéssel 3.500 magyar szó tamil - magyar egyezését mutatta ki.

E munka bemutatója ez a könyv, Tharan-Trieb Marianne gondozásában.

Szentkatolnai Bálint Gábor 1844 és 1913 között élt. Nyelvész, Kelet­kutató, Ázsia utazó. Életében 30 nyelvet tanult meg. Jelentős népmese és népdalgyűjtést végzett. Részt vett Széchenyi Béla belső-ázsiai expedí­ciójában is.

Mongóliai utazását Czuczor Gergely, A magyar nyelv szótárának egyik írója támogatta. Elsőként állított össze mongol, tatár, mandzsu és kal­mük szótárt a világon. Kezdetben az Akadémia reménysége volt, akit a finn­ugor elméletet támogató anyaggyűjtéssel bíztak meg. Ő azonban rovásírás emlékeket, valamint az oroszországi szkíta-hun rovásírásos sziklafeliratok rajzait küldte vissza.

Ezek után az Akadémia „eszelősnek” bélyegezte; Hunfalvy (Hunsdorfer Pál) pedig elégettette a rovásírásos anyagát.

Újabb kele­ti kutatóútja során felfedezte a dél-indiai nép, a tamilok nyelvének (dravida) és a magyarnak a rokonságát, ezzel végleg kizárta magát az akkori tudomá­nyos életből.

A finnugorista nyelvészek támadásai egészen Kis-Ázsiáig űzték, majd Athénben az arab és török nyelv tanításából tartotta el magát. Bár 1897-ben Kolozsváron egyetemi tanárnak nevezték ki, tudományos munkát többé már nem írt.

Az Új Magyar Lexikon (Akadémiai Kiadó, 1960) 3!!! sort szánt rá, ugyanebben Bolgár Elek kommunista jogász 25!!! sort kapott. A Magyar Életrajzi Lexikon (Akadémiai Kiadó, 1969) bővebben írt róla, de ezt így fejezte be:

„A magyar őstörténetről azonban zavaros és kalandos elméletekhez ragasz­kodott”.

A Magyar és nemzetközi Ki Kicsoda című nagyméretű könyv (Bio­gráf Kiadó, 1995) nem említi, viszont a keresés közben feltűnt, hogy a Belmondo nevű francia színész 26!!!! sort kapott.

*
„A MAGYAR NYELV DÉL-INDIÁBAN” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a méltánytalanul mellőzött szerző életét és a magyar és tamil nyelv közötti hasonlósággal kapcsolatos tanításait ennek a kötetnek a segítségével mélyebb kontextusban is igénylik megismerni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Vissza a magánvaló dolgokhoz Josef Seifert 4,400 Ft 3 960 Ft
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Táltosok fiai Kormorán 5,400 Ft 4 860 Ft
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában Mirza Ghulam Ahmad 7,990 Ft 7 191 Ft
Ki vagy valójában? Ganga 2,500 Ft 2 250 Ft
Az altaji népek ősvallása tekintettel a magyar ősvallásra Csengery Antal 1,900 Ft 1 710 Ft
Az utazás filozófiája Justh Zsigmond 2,750 Ft 2 475 Ft
Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek Szendrei László 3,600 Ft 3 240 Ft
Fogalom, hang, gyök és tanításuk Molnár Zsolt Marácz László Molnárné Czeglédi Cecília 4,600 Ft 4 140 Ft
Ismerettudomány Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^