Irodalom

T. Litovkina Anna - Magyar közmondástár

Magyar közmondástár

T. Litovkina Anna

Könyv
Tinta kiadó,
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
T. Litovkina Anna - Magyar közmondások nagyszótára
T. Litovkina Anna - Aki keres, az talál
T. Litovkina Anna - Magyar közmondástár
T. Litovkina Anna - Magyar közmondások nagyszótára
T. Litovkina Anna - Aki keres, az talál
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 860 Ft
Internetes ár: 6 860 Ft
A Magyar közmondástár a közmondások mellett:

- szólásmondások,
- szállóigék,
- közhelyszerű szólások,
- szentenciák,
- parabolák és
- időjárási regulák

gyűjteménye is.

A szótár 2000 ilyen frazeológiai egységet értelmez, magyaráz. Nyelvünknek ezek a virágai azért értékesek a számunkra, mert nemzedékről nemzedékre szállva őrzik és közvetítik az elődök tapasztalatait, megfigyeléseit.

A Magyar közmondástárban jelenik meg először nemzeti kultúránk ezen értékes részének átfogó és sokoldalú feldolgozása.

A gyűjtemény a magyar földön keletkezettek mellett az idegen eredetű, de a magyar nyelvben meghonosodott közmondásokat is tartalmazza (főként bibliai, illetve görög és latin eredetűeket). Amennyiben ismert, minden esetben megadja a közmondás forrását és szerzőjét is.

A szótár a közmondás legnépszerűbb alakja mellett tartalmazza annak változatait is, valamint csokorba szedve megadja a vele rokon, illetve ellentétes értelmű közmondásokat.

A közmondások használatát 5500 példa szemlélteti a XVI-XX. századi magyar irodalomból. A szótár bőségesen idéz a régi irodalmunk képviselői (pl. Bornemisza Péter, Pázmány Péter, Mikes Kelemen) és a nagy klasszikusok (pl. Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond) műveiből.

Napjaink kiválóságai (pl. Sütő András, Vámos Miklós, Esterházy Péter) és korunk folyóiratai is számos példának a forrásai.

A szótári rész végén teljes körű szómutató található, melyben az olvasó együtt láthatja azokat a közmondásokat, amelyben az adott szó szerepel.

A kötet szerzője, T. LITOVKINA ANNA, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karának professzora, Magyarországon és külföldön egyaránt elismert közmondáskutató, hat könyvet és több mint negyven tanulmányt írt a közmondásokról magyar, angol és orosz nyelven.

*
A „MAGYAR KÖZMONDÁSTÁR” című ezen kiadványt a legszélesebb közönség számára, a nyelvészek, az irodalmárok, a néprajzkutatók, az újságírók, a fordítók és a magyar nyelv tanárai mellett az iskolások, egyetemisták, a magyar nyelv és irodalom szerelmesei számára ajánljuk. Valamennyien egyértelműen hasznát vehetik. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 860 Ft
Internetes ár: 6 860 Ft
Hasonlatszótár Balázsi József Attila 7,990 Ft 7 191 Ft
Libabál CD Hangoskönyv Varga Katalin 3,499 Ft 3 150 Ft
Magyar-Angol szólásszótár Nagy György 2,490 Ft 2 241 Ft
Mit kezdjünk a szorongással? Deliága Éva - Lovász Hajnalka 2,890 Ft 2 601 Ft
Retró szótár Burget Lajos 2,490 Ft 2 241 Ft
Keresztnevek Fercsik Erzsébet Raátz Judit 1,990 Ft 1 791 Ft
Magyar szókincsteszt munkafüzet Kiss Gábor - Lukács Lilla 990 Ft 891 Ft
A magyar mint idegen nyelv grammatikája - Elmélet és gyakorlat dr. Budai László 6,990 Ft 6 291 Ft
Hogyan működik 4DVD díszdoboz 7,990 Ft 7 191 Ft
Kiút a függőségből Heinz-Peter Röhr 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^