Történelem

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter - Koronás fejedelem

Koronás fejedelem

G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter

Bocskai István és kora

Könyv
General Press kiadó, 2006
248 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639648272
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter - Koronás fejedelem
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter - Koronás fejedelem
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter - Koronás fejedelem
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter - Koronás fejedelem
G. Etényi Nóra - Horn Ildikó - Szabó Péter - Koronás fejedelem
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 200 Ft
Internetes ár: 4 680 Ft
A General Press Kiadó Bocskai István halálának 400. évfordulója alkalmából ezzel a hiánypótló, gazdagon illusztrált kötettel emlékezett meg 2006-ban történelmünk ezen kiemelkedő alakjáról.

Az első Habsburg-ellenes szabadságharc vezetőjének, Erdély koronás fejedelmének élete bővelkedett fordulatokban: apródként a császári udvarban, tanácsos úrként az erdélyi fejedelem mellett vált azzá a jelentős államférfivá, aki új utakat mutatott az Oszmán, és a Habsburg Birodalommal való együttműködés terén.

A bécsi béke megkötésével biztosította a magyar rendek alkotmányos önállóságát és a szabad vallásgyakorlást.

A hajdúk letelepítésével nemcsak hadseregének a biztos alapjait teremtette meg, de a társadalom egyik égető problémájára is megoldást nyújtott. Két koronát is kapott: a törökök és a brassói szászok is megajándékozták eggyel, de a Szent Koronáért is eséllyel versenghetett volna. Bocskai azonban megmaradt Erdély fejedelmének, és az általa irányított két országrész együttműködésével olyan kettős békeművet hozott létre, amely hosszú távon biztosította a Magyar Királyság államiságának megőrzését.

A könyvben Bocskai személyiségén, szerepén túl megismerhetjük a szűkebb és tágabb környezetét, európai kortársait, a XVI. század politikai, katonai fordulópontjait, a gondolkodásmód főbb elemeit, az életmódban bekövetkező legfőbb változásokat, valamint a honi események európai fogadtatását is.

A kötet jeles szerzői a téma elismert szakértői, akik a legújabb kutatási eredményeket és a korabeli forrásokat is felhasználva, metszetekkel, festményekkel bővítve vázolják fel történelmünknek ezt az egyik legfontosabb korszakát.

*
A „KORONÁS FEJEDELEM” című ezen kiadványt a Bocskai István és kora iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ennek a kötetnek a segítségével szeretnék egyaránt megismerni Bocskai személyiségén, szerepén túl a szűkebb és tágabb környezetét, európai kortársait, a XVI. század politikai, katonai fordulópontjait, a gondolkodásmód főbb elemeit, az életmódban bekövetkező legfőbb változásokat, valamint a honi események európai fogadtatását. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 200 Ft
Internetes ár: 4 680 Ft
Horthy Miklós Kormányzó újratemetése: 1993 Robert Parizon 2,000 Ft 1 800 Ft
Vázlatok a magyar viselet történetéből Boncz Ödön 1,900 Ft 1 710 Ft
Őrjítő mandragóra Gazsó L. Ferenc - Zelei Miklós 2,500 Ft 2 250 Ft
Huszonöt év Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Oroszország és a kelet Vámbéry Ármin 3,500 Ft 3 150 Ft
Illustrated military history of Hungary 5,000 Ft 4 500 Ft
Mindent a hazáért Sallay Gergely Pál 4,500 Ft 4 050 Ft
Alibi Asztalos Miklós 3,200 Ft 2 880 Ft
Máramarosi bércek között Kovács Sándor 3,990 Ft 3 591 Ft
Ötvösművészet Ötvös Nagy Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^