Hagyomány

Gilyén Nándor - Az erdélyi Mezőség népi építészete

Az erdélyi Mezőség népi építészete

Gilyén Nándor

Könyv
Terc kiadó, 2009
ISBN 9789638630339
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gilyén Nándor - Az erdélyi Mezőség népi építészete
Gilyén Nándor - Az erdélyi Mezőség népi építészete
Gilyén Nándor - Az erdélyi Mezőség népi építészete
Gilyén Nándor - Az erdélyi Mezőség népi építészete
Gilyén Nándor - Az erdélyi Mezőség népi építészete
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
A Népi kultúra sorozat:

• A búbos kemence,
• a Népi cserépkályhák,
• A takaréktűzhely,
• a Hagyományos falak és
• A mászókéményes konyha

című kötetek után egy újabb taggal bővült, amely nem a tárgyra figyel, hanem egy területet vizsgál.

Az erdélyi Mezőség azért is fontos terület, mert lehetőséget nyújt az interetnikus hatások, valamint a kulturális kölcsönhatások tanulmányozására.

A könyv konkrét példákat mutat a terület népi műemlékeiből. A sorozatot ez a másfajta megközelítés teszi teljesebbé.
*
A Mezőség (románul Câmpia Transilvaniei) tájegység az Erdélyi-medencében, a mai Románia területén, a valamikori Magyar Királyság Kolozs, Maros, Szolnok-Doboka és Beszterce megyéiben.

Lankás domboldalak és széles hegyhátak jellemzőek rá, sok szakadékos, meredek lejtővel. Valamikor teljesen erdőkkel borított terület volt, de az erdők jelentős részét kiirtották és szántóként, vagy legelőként használják. Innen a gyakori Mező előtag a tájegység településeinek nevében.

Wass Albert és Sütő András regényeinek és elbeszéléseiknek jelentős része a Mezőségen játszódik.

A mintegy 300 magyar, román és szász települést magába foglaló Mezőség régies, de gazdag és fejlett tánc- és zenekultúrája több tényező együtthatásának köszönhető. Ez a közép-erdélyi tájegység őrzött meg a legtöbbet az erdélyi reneszánsz és barokk örökségéből, s ezt fejlesztve alakította ki a sajátos erdélyi tánc- és zenestílust.

A mezőségi viselet viszonylag egységes, és csak a jellegzetes széki viselet tér el ettől. A román és a magyar viselet csak kismértékben különbözött egymástól.

A Mezőségen sok középkori (református, evangélikus, unitárius) magyar és szász templom található...
*

*
„AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG NÉPI ÉPÍTÉSZETE” című ezen kiadványt a mezőségi interetnikus hatások, a kulturális kölcsönhatások és a terület népi műemlékei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 620 Ft
Budapest utcaneveiben mesélő történelem Borbély Bartis Júlia Borbély Bartis Endre 4,990 Ft 4 491 Ft
Erdélyi finomságok Szászné Bene Ilonka 2,200 Ft 1 980 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
Busójárás Mohácson 2,500 Ft 2 250 Ft
Székelyek Száraz Miklós György 3,999 Ft 3 600 Ft
Gazdag szegények, szegény gazdagok Jókai Mór 4,500 Ft 4 050 Ft
Huszonöt év Gróf Bánffy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Reformkori útirajzok 2,500 Ft 2 250 Ft
Jaguár testben pillangó szív Yaacov Darling Khan 4,499 Ft 4 050 Ft
Soha nem késő I-II. DVD Giacomo Campiotti 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^