Antropológia, Őstörténet

Magyar Adorján - Elméletem ősműveltségünkről

Elméletem ősműveltségünkről

Magyar Adorján

Könyv
2005
94 oldal, egyéb kicsi méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Magyar Adorján - A lelkiismeret aranytükre
Magyar Adorján - Ős magyar rovásírás
Magyar Adorján - Elméletem ősműveltségünkről
Magyar Adorján - A Csodaszarvas
Magyar Adorján - Magyar építőízlés
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Magyar Adorján
Elméletem Ősműveltségünkről

ELŐSZÓ (Részletek)

„Itt is csak azt kívánom különösen kiemelni, hogy amit itt elmondok, az a lehető legrövidebb elmondás csupán, a szükséges bizonyító adatok fölsorolása nélkül...

A görögben anemosz = szél. Ebből lett a latin-olasz anima = lélek. Világos tehát, hogy a magyar szél szóból lett a német Seele=lélek. Hiszen szél szavunkból származik nemcsak szellő, hanem a szintén lélek jelentésű szellem szavunk is, de amely régebbi nyelvünkben még szellet-nek hangozott.

Az időt, esztendőt minden nép örökkön haladó, járó valamiként fogta föl. Ezért például a szláv hoda=jár igéből lett a szintén szláv hodina, godina=év, esztendő. Világos tehát, hogy a magyar jár igéből lett a német Jahr=év, esztendő.


Rövid magyarázat a Csodaszarvast ábrázoló címlaphoz

Őseinknél a Csodaszarvas az Ég, a Mindenség költői megszemélyesítése volt. Ezért van agancsa között a Nap, homlokán a Hajnalcsillag, szügyén a Hold, agancsa hegyein valamint teste két oldalán a Csillagok. (Bár van ennek még más oka is.)

Ősrégi időkben éltek a mai szarvasfajokon kívül még sokkal nagyobbak is, valamint volt egy fekete színű, de amelynek teste két oldalán sok fehér kicsi foltja is volt, mint az Indiában ma is élő ákszisz, de sokkal kisebb termetű s barna színű szarvasnak, valamint a közönséges dám-szarvasnak is. Ezenkívül nagyobb fehér foltja volt homloka közepén és egy mégnagyobb a szügyén...

Tény, hogy az Ég kékségét csak Földünk légköre okozza, míg a Mindenség: fekete, s az égitestek e feketeségből ragyognak. De amit csak azóta tudunk, amióta sikerült igen nagy magasságokba jutnunk, majd légkörünkön kívülre is. Amit azonban már őseink is tudtak, valamint tudtak még sok mást is, amit mi csak újabban tudtunk ismét meg. A Csodaszarvas agancsa hegyeire is pedig őseink azért képzeltek, gyertyákkal jelképezett, Csillagokat, mert a szarvasagancs világosabb színű hegyei valóban a régi, viasz és fagyú keverékéből készült gyertyákra emlékeztetnek.

Viszont annak magyarázatát, hogy a Csodaszarvas szarvai között miért van a pirosan fölkelő Nap, e dolog terjedelmesebb volta miatt itt el kell hagynom...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Magyar élet Erdélyben Szigeti Gábor szerk. 3,600 Ft 3 240 Ft
Délibábos Hortobágyon - Huszka Jenő élete és művei Gál Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
A turáni eszme Paikert Alajos 1,900 Ft 1 710 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
Pogány Biblia - Koppány hagyatéka Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Székelyföldi legendárium színező Tófalvi Beáta - Pálfi Csaba (szerk.) 1,990 Ft 1 791 Ft
Adalékok a székelyek régi történetéhez Jósa János 1,900 Ft 1 710 Ft
Egyenlítői Magyar Afrika Trenka Csaba Gábor 2,780 Ft 2 502 Ft
Buda neve Lekli Béla 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^