Politika

Csath Magdolna - Lenni vagy nem lenni

Lenni vagy nem lenni

Csath Magdolna

A nemzetépítő stratégia lehetőségei

Könyv
Kairosz kiadó, 2002
484 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639484146
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csath Magdolna - Bevesszük a kanyart?
Csath Magdolna - Kit válasszunk?
Csath Magdolna - A múltból a jövőbe
Csath Magdolna - Globalizációs végjáték
Csath Magdolna - 2003 A fekete év
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
A magyar gazdaságpolitika, szinte a rendszerváltás után a szociális, emberarcú piacgazdaság építése helyett szabadjára engedte a vadkapitalizmus és a globalizáció erőit. A hazai tudásra, és képességekre, a vállalkozókedvre építés helyett a külföldi cégek olcsó munkaerőre és adókedvezményre telepített termelését támogatta és támogatja a mai napig.

Hazánkban a magyar vállalkozó és munkavállaló egyaránt másodrendű állampolgár. Ma már ahhoz, hogy az országban autót vagy mosószert gyártanak, semmi közünk nincsen. Ezeket a döntéseket a tőlünk messze lévő vállalatközpontokban döntik el.

Gazdaságunk függővé, az ország sodródó országgá vált. A magyar tudás és egészség kopik, a kutatásfejlesztésre, oktatásra és az egészségügyre mégis olyan keveset költünk, hogy az a jövőnket veszélyezteti. A régió legglobalizáltabb és legliberalizáltabb országa lettünk, amelynek következtében a társadalomban óriási szakadék keletkezett a szegények és a gazdagok között. Európai Uniós tanulmányok is bizonyítják, hogy a külföldi tőke tőlünk szívta el a legtöbb, általunk megtermelt értéket. Ez az út nem vezethet a nemzet megerősödéséhez és az életminőség javulásához.

Az EU által felkínált csatlakozási feltételek melletti belépés pedig nem a felzárkózást, hanem a további elszakadást valószínűsíti. Mégis ezekről a problémákról nincsenek nyilvános viták és nincs őszinte tisztességes tájékoztatás sem.

Ez a cikkgyűjtemény a problémák kritikus bemutatásával és elemzésével a valós helyzet megismeréséhez szeretne hozzájárulni. A sikeresebb és biztatóbb jövőhöz vezető másféle gazdaságpolitikai megoldások felvetésével pedig azt szeretné bizonyítani, hogy még semmi nem dőlt el. Csak rajtunk múlik, hogy sodródóból önállóan gondolkodó és cselekvő, önkoptatóból önépítő nemzetté válunk-e. És azzá kell válnunk, mert ahogy Vörösmarty is mondta:

És még neked virulnod kell, o hon A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Időkortyolók Szőke István Attila 2,200 Ft 1 980 Ft
Megérte? Für Balázs 2,000 Ft 1 800 Ft
Válaszúton Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
A KGB örökösei - kémek álarc nélkül Amy Knight 3,990 Ft 3 591 Ft
A tiszteletbeli köztársasági elnök Pozsgay Imre 1,500 Ft 1 350 Ft
India, a szépség koldusa Sára Sándor 6,000 Ft 5 400 Ft
A gyűlölet fogságában Aaron T. Beck 2,990 Ft 2 691 Ft
Egy keserédes történet Bertalan Péter 2,000 Ft 1 800 Ft
Kormányprogram Nagy Imre 790 Ft 711 Ft
Hittem, ezért beszéltem Paul Poupard 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^