Történelem

Nagy József - A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956

A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956

Nagy József

Könyv
Napvilág kiadó, 2009
334 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639697416
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Nagy József - A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956
Nagy József - A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956
Nagy József - A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956
Nagy József - A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956
Nagy József - A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
A kötet két - egymással összefüggő - szempontból vizsgálja a magyar agrártörténetet 1945 és 1956 között: ezek az állami beavatkozás, állami irányítás és a hagyományos paraszti társadalom bomlása.

Rávilágít arra, hogy azok a jogi, gazdasági, politikai intézkedések, amelyek a parasztság gúzsbakötését és kényszerhelyzetbe hozását eredményezték, nem 1948-ban kezdődtek: előzményeik - kevésbé súlyos formában - már 1945-től léteztek.
*
A paraszti társadalom felbomlási folyamata az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon.

• A MEZŐGAZDASÁG ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA a II. világháború után: (A mezőgazdaság társadalmi, szerkezeti átalakulása, A mezőgazdaság háborús veszteségei és a termelés megindítása; A termelési bizottságok; A traktorhasználat szabályozása; Ipari növények kötelező termelése; Terményadó és beszolgáltatás; Mezőgazdasági árak, ipari árak; A hároméves terv és a mezőgazdaság; A szövetkezetek és a paraszti érdek-képviseleti szervezetek 1945 és 1948 között;)

• A MEZŐGAZDASÁG ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSA 1949-1956 között: (A mezőgazdaság helye az új rendszerben; A mezőgazdasági termelés irányítása; Szántás, vetés, növényápolás; Termelési kényszer; Betakarítás; Az állami irányítás egyéb eszközei; Gépállomások; Tagosítások és területrendezések; Állami tartalékföldek;)

• A MEGTERMELT JAVAK állami igénybevétele: (Adóztatás; Beszolgáltatás;)

• A HAGYOMÁNYOS PARASZTI TÁRSADALOM felbomlásának kezdetei: (A kényszerszövetkezetek; A szövetkezetek szervezeti és szervezési kérdései; A szövetkezetek gazdálkodása és termelése; A szövetkezetek jövedelmi viszonyai, Az 1953. júniusi fordulat és következményei; Kísérlet a szövetkezeti mozgalom megszilárdítására 1955-1956-ban; A kis- és középbirtokos parasztság; A „kulákkérdés”; A Magyar Kommunista Párt falusi politikája és a parasztgazdaság; Ki a kulák? Kiből legyen kulák? A kulákságot sújtó gazdasági intézkedések; a progresszív beszolgáltatás és más kényszerintézkedések; A kulákság korlátozásának elmélete és a valóságos helyzet, Az 1953. júniusi párthatározat és hatása; Megtorló intézkedések a parasztság ellen;)

• A RÁKOSI-ÉRA BOMLASZTÓ HATÁSA a paraszttársadalomra:

*
„A Paraszti Társadalom Felbomlásának Kezdetei 1945-1956” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik nyomon szeretnék követni a magyar mezőgazdaság 1945 utáni helyzetét, a technikai haladás sodrában a magyar parasztság „szétoldódását, felszívódását”, életmódjának gyökeres átalakulását, egy sajátos életforma, tágabban egy civilizáció sírbaszállását, az ember és természet harmóniájának felszámolódását, a végzet, a történelem és a társadalmi-technikai haladás parasztságunkra mért ítéletének folyamatát. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
Lélektől lélekig Váradi Tibor 3,000 Ft 2 700 Ft
Állambiztonság ANTIKVÁR Kiszely Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
A teremtés gyakorlata Bak Hajnalka Mária Marton Jó. Ferenc 2,500 Ft 2 250 Ft
Hitvalló Szent Maximos Teológiája Vassányi Miklós 3,400 Ft 3 060 Ft
A bőség törvénye (2018-as kiadás) Esther és Jerry Hicks 3,490 Ft 3 141 Ft
A vaskorona Kövesi Péter 2,990 Ft 2 691 Ft
Fedőneve: Ulysses I. Márai Sándor 4,490 Ft 4 041 Ft
Az antropozófia összefoglalása huszonegy év távlatából Rudolf Steiner 2,900 Ft 2 610 Ft
Nemzet áruló politika 2002-2010 Győrfi Károly 2,990 Ft 2 691 Ft
Cigánymágia Carmen Eleonore Luzbel 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^