Hitélet

Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter - Hit erkölcs tudomány

Hit erkölcs tudomány

Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2006
224 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789638729835
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter - Hit erkölcs tudomány
Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter - Hit erkölcs tudomány
Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter - Hit erkölcs tudomány
Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter - Hit erkölcs tudomány
Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter - Hit erkölcs tudomány
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 900 Ft
A Manréza sorozat ezen harmadik kötete az ország szellemi, lelki egészsége szempontjából igen aktuális, és egyben örök kérdésekkel foglalkozik. A beszélgetésekben fölmerülő témák mindenkit foglalkoztatnak, nem közömbösek a mindennapi életünk, az emberi kapcsolataink szempontjából sem.

Akik a könyvben megszólalnak, országunk szellemi és lelki életének legilletékesebbjei közé tartoznak: az esztergomi bíboros, prímás, érsek, a Magyar Püspöki Kar elnöke, az ország nyugalmazott főrabbija, és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, s túlzás nélkül kijelenthető: Európa-szerte elismert tudósok, gondolkodók.

A kötet oldalain az olvasó bepillanthat a beszélgetőpartnerek családi, emberi hátországába is, s hogy az élet miként készítette föl őket az országos feladatukra.

Az emberi tökéletlenség nem műszerhiba, nem anyagi, materiális hiányosság, hanem az ember és az Isten közötti személyes reláció világába tartozik. Lehet rajta javítani, van helye a fejlődésnek, a bocsánatnak, és ez az, amit a mai közfelfogás elég nehezen ismer el. Vagy tagadja a hibát, mondván, jó az úgy, ahogyan van, vagy pedig elveti a hibás cselekvést...

„Az ember katolikus hite közösségi vonatkozású, és közös örökség... sokszor nem marad más, minthogy az ember elmondja üres kézzel és minden eszköz nélkül, hogy miben hisz. Ezért olyan fontos, hogy a papok erre fölkészüljenek”.
(Erdő Péter)

„A hagyományos zsidó felfogás az, hogy Isten egészen más, de kénytelenek vagyunk emberi kategóriában beszélni Istenről... Csak így tudja a Szentírás érthetővé tenni a számukra Istent, ha az ember által érthető fogalmakat közöl... Az erkölcsi törvények nem másik, mint részben tapasztalati alapon az életet őrző, gazdagító, megtartó erők... az egyik, látja a parancsokat, és tudja, hogy neki közvetlenül jó, ha ebbe az irányba megy... a másik magatartás szerint valahogy létrejönnek az erkölcsi törvények, és erővel, hatalommal - önvédelemként is - a társadalom elkezdi ezeket érvényesíteni”.
(Schweitzer József)

„Európa súlyos demográfiai krízis elé néz... A kulturális krízis pedig már-már bekövetkezett... A 21. században is fontos szerepet visz majd az akadémia. Új kihívások elé nézünk, amelyekhez alkalmazkodni kell, de nem úgy, hogy a meglévő értékeinket elvetjük, hanem úgy, hogy más, hatékony módszereket keresünk... a semmiből lesz a minden, a valami, és a kezdetben vala. Ha van kezdet, végnek is kell lennie. De mi a vég? Ezek olyan kérdések, amelyekben a tudomány a mai napig nem tudott állást foglalni, óriási viták vannak. Meggyőződésem, hogy például a végtelen elképzelhetetlen az emberi agy számára. Nem tudjuk földolgozni a végtelen fogalmát”...
(Vizi E. Szilveszter)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:
• A HIT VILÁGA - A VILÁG HITE;
• A HIT NAGYON SZEMÉLYES DOLOG (Beszélgetés Erdő Péterrel);
• ERDŐ PÉTER: AZ IGAZSÁG ÉS A SZERETET ÚTJÁN;
• TUDOMÁNY, EMBER, TERMÉSZET, TÁRSADALOM;
• A TUDOMÁNY VILÁGA ÉS DACREAKCIÓK (Beszélgetés Vizi E. Szilveszterrel);
• VIZI E. SZILVESZTER: LELKIISMERET ÉS TUDOMÁNY;
• ERKÖLCSÖK, KOROK, BŰNÖK ÉS MEGBOCSÁTÁS;
• „RÁBO EMONOSZ ELHO” (Beszélgetés Schweitzer Józseffel);
• SALKAHÁZI SÁRA BOLDOGGÁ AVATÁSA;
• KITEKINTÉS A MÚLTBÓL A JÖVŐBE;

*
A „HIT ERKÖLCS TUDOMÁNY” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ennek a kötetnek a segítségével a gyorsan változó világban, a különböző súlyú, fontosságú információk özönében olyan gondolatokat és igazságokat kívánnak tanulmányozni, amelyek kiállták az idők próbáját és számukra a mindennapi élet kérdései közepette is biztosabb fogódzópontokat, kapaszkodókat jelenthetnek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 900 Ft
Bukottak égboltja Jurij Puljakov 2,490 Ft 2 241 Ft
Számmágia - Számmisztika Dr. Erich Bischoff 2,800 Ft 2 520 Ft
A Hold rejtélyes hatása Louis Proud 5,990 Ft 5 391 Ft
A leplező nyelv Péter Mihály 1,490 Ft 1 341 Ft
Idők szorításában Bodonyi Ilona 2,800 Ft 2 520 Ft
A belső csoda Emil Coué 1,650 Ft 1 485 Ft
Jogállami átmenetünk Varga Csaba Dr. 3,990 Ft 3 591 Ft
A város meg a sárkány Somogyváry Gyula 2,990 Ft 2 691 Ft
Politika a határon Bretter Zoltán 1,990 Ft 1 791 Ft
Én, mint blogger Fricz Tamás 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^