Filozófia

Vető Miklós - A teremtő Isten

A teremtő Isten

Vető Miklós

Könyv
Kairosz kiadó, 2011
260 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636624033
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Vető Miklós - A teremtő Isten
Vető Miklós - A teremtő Isten
Vető Miklós - A teremtő Isten
Vető Miklós - A teremtő Isten
Vető Miklós - A teremtő Isten
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
A szerző életének – mint kortársai közül nem egynek – kulcsévszáma 1956, a magyar forradalom, amely után a börtön várta volna, ha nem dönt az emigrálás mellett.

Franciaországban tanult, választva a filozófiát, miután egy lelki élmény az ateista fiatalemberből olyan gondolkodót faragott, aki minden igyekezetével meg akarta érteni és értetni Istent, a Teremtőt és a Megváltót.

Filozófiatörténeti munkái­ban, későbbi tanulmányaiban, témaválasztásában, és mai elmélkedéseiben is a szabadságszomj vezette, az igazi szabadságé, amely végeredményben a teljes önátadás alig leírható, végső gesztusa, és amely legteljesebben a vallás közegében történhet meg.

A szerző ezzel a szabadságszomjával és a jelen munkájával járult hozzá ahhoz, hogy a filozófiatörténet vallásfilozófiai olvasata szélesebb körben is elterjedjen.

A kötet TARTALMA:

• BEVEZETÉS;
• A MAGASSÁGOS ISTEN;
• A SZELLEM BIZONYSÁGA HEGEL FILOZÓFIÁJÁBAN;
• KENÓZIS ÉS MEGTESTESÜLÉS A kései Schelling filozófiájában;
• ISTEN EGYETLENSÉGE SCHELLINGNÉL;
• TELJESSÉG ÉS MEGSZAKÍTOTTSÁG: A kinyilatkoztatás metafizikai problémájáról;
• ISTEN ÉS A ROSSZ: A VALLÁSFILOZÓFIA kulcsfogalmai;
• A VALLÁS MINT ISTENBIZONYÍTÁS;
• ÉSZREVÉTELEK A KORTÁRS VALLÁSFILOZÓFIÁRÓL;
• A MODERN METAFIZIKA ISTENE;
• A TEREMTŐ ISTEN;
• UTÓJEGYZET (Mezei Balázs);
• Vető Miklós főbb publikációi;

*
„A Teremtő Isten - Vallásfilozófiai Tanulmányok” című ezen kiadványt Vető Miklóssal, távolba szakadva is a magyar nyelvű gondolkodás ma már fontos szereplőjével, terjedelmes és jelentékeny filozófiatörténeti munkásságával, a klasszikus német filozófia kiváló ismerőjeként a vallásfilozófiai-metafizikai témák feldolgozásával ismerkedni kívánó olvasóinknak ajánljuk, akik annak a filozófusnak a munkásságát szeretnék mélyebb kontextusban is tanulmányozni, aki sokat tett azért, hogy a filozófiatörténet vallásfilozófiai olvasata nemcsak Franciaországban és Amerikában, hanem Magyarországon is szélesebb körben elterjedjen. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
A maffia szívében Borsa Brown 3,499 Ft 3 150 Ft
A végtelen egyszerű Hoffmann Gergely 3,280 Ft 2 952 Ft
Benáresz a kapu Tolvaly Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
A földesurak szerepe (szerk.) dr. Szirácsik Éva 4,830 Ft 4 347 Ft
Az ősi küldött Tormay Cécile 3,200 Ft 2 880 Ft
II. János Pál bölcsességei Nick Bakalar Richard Balkin 2,499 Ft 2 250 Ft
Az ezotéria alapjai Rudolf Steiner 3,100 Ft 2 790 Ft
Keleti gyógymódok kézikönyve Berente Ági 1,800 Ft 1 620 Ft
Jól szeretni Vekerdy Tamás 3,360 Ft 3 024 Ft
Hooponopono - Gyógyítás szeretettel Dr. Diethard Stelzl 4,490 Ft 4 041 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^