Irodalom

Herczeg Ferenc - A fogyó hold

A fogyó hold

Herczeg Ferenc

Egy végvári vitéz küzdelme a törökök ellen

Könyv
Szent István Társulat kiadó, 2011
152 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632772622
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Herczeg Ferenc - A Fehér Páva
Herczeg Ferenc - A fogyó hold
Herczeg Ferenc - Huszti Huszt - Férfiszív - Az aranyhegedű ANTIKVÁR
Herczeg Ferenc - Az aranyhegedű, Az élet kapuja, A fogyó hold
Herczeg Ferenc - Két arckép
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 900 Ft
Internetes ár: 900 Ft
HERCZEG FERENC szerző, (született: Franz Herzog), Versec, /ma Szerbia, város a Vajdaságban, a Dél-bánsági körzetben/. 1863. szeptember 22. – Budapest, 1954. február 24.) író, színműíró, újságíró, az MTA tagja és másodelnöke. Magyarul 1874-76-ban tanult meg a temesvári piarista gimnáziumban. A Horthy-korszak legnépszerűbb írója volt, az Új Idők c. irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga elnöke.

Jómódú verseci német polgárcsaládból származott, felmenői sziléziai menekült telepesek voltak.
*

Ebben a kötetben egy végvári vitéz küzdelméről olvashatunk a törökök ellen.

A Szent István Társulat ezen könyvsorozata azt hivatott bemutatni a fiataloknak, hogy hazánk földjén minden korban születtek hős fiak, akik példaképül szolgálhatnak az utódoknak. A jövő nagyjai talán már köztünk járnak, de addig is, míg színre nem lépnek, ne hagyjuk eltörlődni sírban nyugvó hőseink emlékét.

A regény a török hódoltság korszakába vezeti ifjú olvasóját. Egy végvári vitéz kalandos történetével példázva a nemzet szabadságért folytatott küzdelmét. Árulás, bajvívás, sikerek és kudarcok kísérik az útját, miközben rálel az igaz szerelemre is. Küzdelmében segítségére vannak a kor nagy magyar hősei: Zrínyi Miklós, Balassi Bálint, vagy a hírneves fekete bég: Nádasdy Ferenc.

*
„A Fogyó Hold” című ezen kiadványt a törökök elleni, a haza és a kereszténység védelmében történő százötven éves küzdelem regénybe foglalt megörökítése iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik gondolatban a 16. század végén járhatnak, amikor Magyarország kétharmada az oszmán birodalom egyik tartománya csupán, ám látszanak már a hanyatlás jelei, egyre nyilvánvalóbb a fogyó török hold: a török vezető réteg ugyanis nagyon távol él a szultáni udvartól, ezért nehéz őket irányítani, egyre inkább asszimilálódnak a helyiekhez, s közben a magyarok szüntelenül harcolnak a szabadságukért... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 900 Ft
Internetes ár: 900 Ft
Minden vészen át Romantikus erőszak 3,300 Ft 2 970 Ft
Kard és Kódex Ősi János 2,900 Ft 2 610 Ft
A székely hadosztály Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Az Anya Robert Lawson 3,790 Ft 3 411 Ft
Kossuthkifli Fehér Béla 3,490 Ft 3 141 Ft
Kinizsi Pál Tatay Sándor 1,190 Ft 1 071 Ft
Liliomfi - DVD Makk Károly 2,990 Ft 2 691 Ft
Túlélési kézikönyv elvált anyáknak ÚJBÓL Bunyevácz Zsuzsa 1,999 Ft 1 800 Ft
Tíz szál gyertya Fekete István 2,500 Ft 2 250 Ft
Vérvörös sirály Tolvaly Ferenc 2,450 Ft 2 205 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^