Történelem

Salamon Konrád - A harmadik út küzdelme

A harmadik út küzdelme

Salamon Konrád

Népi mozgalom 1944-1987

Könyv
Korona kiadó, 2002
344 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789639376502
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Salamon Konrád - Rendszerváltoztató újratemetés
Salamon Konrád - Tizenkét nap szabadság
Salamon Konrád - A harmadik út küzdelme
Salamon Konrád - A magyar ezredforduló krónikája
Salamon Konrád - Ez volt a magyar 20. század
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 145 Ft
SALAMON KONRÁD szerző évtizedek óta kutatja a magyar népi mozgalom történetét. Munkája a második világháború végétől kezdi tárgyalni a népi gondolat képviselőinek, a falukutató mozgalom nemzedékének küzdelmét a demokratikus Magyarország megteremtése érdekében.

A népi gondolat politikai erővé válása, a baloldallal kialakított kapcsolata éppúgy hangsúlyt kap, mint a mozgalom erőfeszítései a kommunista előretörés megállítására.

A szovjet megszállás és a kommunisták hatalomra kerülése nyilvánvalóan új helyzetet teremtett a harmadikutas politika hívei előtt. A megváltozott erőviszonyok között más utakat kellett választaniuk a demokráciát, a valódi ön-igazgatást akaróknak.

Az 1956-os forradalom szellemi előkészítésének fő irányvonalát is tulajdonképpen a harmadik út gondolata adta. Az ezt követő megtorlás és visszarendeződés, valamint a „puha diktatúrához” való alkalmazkodás és a népi mozgalomnak a rendszerváltozás előkészítésében játszott szerepének bemutatása zárja a kutatói alapossággal megírt, néhol új koncepciókat is felvető művet.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
BEVEZETŐ

I.
A NÉPI GONDOLAT POLITIKAI ERŐVÉ VÁLÁSA: (A népi gondolat és a parasztpártok. A népi gondolat és az önkormányzatok. A földosztás. A népi gondolatot képviselő politikai szervezetek. Könyvkiadás, sajtó.);

II.
A NÉPIEK ÉS A BALOLDAL: (Újabb szellemi front. Örvénylések a magyarságtudat körül. A népiek és az 1945. novemberi választás. Vitában a radikális demokratákkal. Baloldali Blokk - népi megosztottság.);

III.
A NÉPI VÁLASZ: (Az új Válasz indulása. Kísérlet a kommunista előretörés megállítására. Népi ifjúság - népi politika. tervek a népi és demokratikus Magyarország megteremtésére. Az országos parasztnapok. Küzdelem a magyar demokráciáért.);

IV.
A KOMMUNISTA FORDULAT KIKÉNYSZERÍTÉSE IDEJÉN: (A népiek és a kibontakozó válság. Az első politikai per. A folytatódó reménytelen viták. A magyar átalakulás válsága. Az új választás kierőszakolása. „Válság után - választás előtt.” Szövetségesekből társutasok.

V.
A NÉPIEK ÉS A SZOVJET HÓDOLTSÁG: (Mit tehet a szellem? A Válasz végnapjai. A népiek és a proletárdiktatúra.);

VI.
A HARMADIK ÚT FORRADALMA: (A népiek a forradalom előestéjén. A forradalom résztvevőiként. A harmadik út mint a forradalom programja. A harmadik útutóvédharca. A visszaállított kommunizmus és a népiek.);

VII.
A FOLYTATÓDÓ HÓDOLTSÁGTÓL A RENDSZERVÁLTOZTATÁSIG: (A népiek és a puha diktatúra. A téeszesítés és a parasztság. Népesedési gondjaink. Nemzeti, nemzetiségi kérdés. A rendszerváltoztatás előestéjén.);

*
A harmadik út küzdelme” című ezen kiadványt az 1944-től 1987-ig terjedő időszakban a népi mozgalom iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánott még:

Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról.
Magyarország sorstragédiái a 20. században.
Ez volt a magyar 20. század.
A magyar ezredforduló krónikája.
Rendszerváltoztató újratemetés. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 700 Ft
Internetes ár: 3 145 Ft
Én onnan is a zöld mezőt látom Csete György 1,500 Ft 1 350 Ft
Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról Rudolf Steiner 3,700 Ft 3 330 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
A munkásőrség története és előzményei Kiss Dávid 4,000 Ft 3 600 Ft
Szép vagy, gyönyörű vagy Simon Sarolta -Ternai András 2,600 Ft 2 340 Ft
Steve Jobs gondolatai 2,490 Ft 2 241 Ft
Kinyílik a rózsa, kihajt a levél M. Mester Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
Mi is volt a Szabad Európa Rádió? Skultéty Csaba 2,490 Ft 2 241 Ft
A Felvidék Grünwald Béla 2,400 Ft 2 160 Ft
Matuzsálemek kora Botos Katalin 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^