Filozófia

Forisek Péter - Arrianos tanulmányok

Arrianos tanulmányok

Forisek Péter

Könyv
Attraktor kiadó, 2013
184 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257377
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Forisek Péter - Arrianos tanulmányok
Forisek Péter - Arrianos tanulmányok
Forisek Péter - Arrianos tanulmányok
Forisek Péter - Arrianos tanulmányok
Forisek Péter - Arrianos tanulmányok
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
„Az antikvitásban Arrianost „a filozófus” melléknévvel illették.

Fiatal éveiben a korszak neves filozófusánál, Epiktétosnál tanult filozófiát a görögországi Nikopolis városában. Epiktétos iskolája nemcsak a korszak görög, hanem római elitjének is az egyik legjelentősebb szellemi műhelye volt.

Itt ismerkedett meg Arrianos Hadrianussal, a későbbi császárral is, akivel életre szóló barátságot kötöttek.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Arrianos politikai és katonai karrierjének vázlata;
• Alánok a Római Birodalom peremvidékén;
• A Fekete-tenger körülhajózása;
• I. Flavius Arrianos: Az alánok elleni csatarend;
• A római menetoszlop és hadrend Arrianos és más ókori szerzők leírása alapján;
• Cappadocia provincia védelmi rendszere;
• A görög-római taktika fejlődése Arrianosig;
• A Hadrianus-kori legiók rövid története;
• A Róma városi csapatok és a római auxilia,
• A görög-római taktikai irodalom;
• Arrianos taktikai értékelése;
FÜGGELÉK
- Pányva, vagy hurkos bot?
- A Hadrianus-kori legiók rövid története;
JEGYZETEK
- Felhasznált irodalom;
- Ábrák, térképek;
- Névmutató;

*
Az „Arrianos-Tanulmányok” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a stratégiát és taktikát a Kr. u. 2. századi római hadseregben, egy változó világ olyan átalakuló római hadseregében, amely még magán viseli a régi hagyományos római legionárius harcászat jegyeit, de Arriános már merőben új taktikát kíván alkalmazni a provinciájára törő ellenséggel szemben... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Magyarországi népszokások Réső Ensel Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv 3,300 Ft 2 970 Ft
Horn király gesztája 2,200 Ft 1 980 Ft
A béke első hónapja Magyarországon Gerő András 3,900 Ft 3 510 Ft
Az asztrológia sarkalatos kérdései Bán Tamás 3,400 Ft 3 060 Ft
Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás Moses Mendelssohn 2,400 Ft 2 160 Ft
Néprajz Vajkai Aurél 1,990 Ft 1 791 Ft
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
Erdély I-II-III. Móricz Zsigmond 5,490 Ft 4 941 Ft
A német nemzeti identitás a holokauszt után Mary Fulbrook 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^