Hagyomány

Eisler János - Kis könyv a Szent Koronáról

Kis könyv a Szent Koronáról

Eisler János

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2013
346 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632633442
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Eisler János - Kis könyv a Szent Koronáról
Eisler János - Kis könyv a Szent Koronáról
Eisler János - Kis könyv a Szent Koronáról
Eisler János - Kis könyv a Szent Koronáról
Eisler János - Kis könyv a Szent Koronáról
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
A könyv megírását kettős cél vezette:

- A szélesebb érdeklődő közönség számára a történeti környezet ismertetésével a X-XII. század uralkodásra vonatkozó eszmerendszerének áttekintése, benne a korona társadalmi jelentőségének bemutatása.

- A szakma szűkebb rétege előtt a korona keltezése, valamint a kettős korona összetett programjának értelmezésére vonatkozó új javaslatok közzététele.

A könyv első részében azt a kort kívántam bemutatni - írja Eisler János -, amikor a keresztény szakrális király uralkodását Istentől eredőnek tartották, és így a király személye is a szentség szférájába emelkedett. A király koronája az Istentől nyert hatalom jelvénye volt, melyet az Egyház szolgáltatott ki. És mivel a középkor folyamán a transcendentiát az Egyház közvetítette Isten és a földi halandók között, ezzel a koronázás aktusa, liturgiája és tárgyi eszköze szükségképpen beépül a középkori államelmélet és hatalomgyakorlás megkülönböztetett mozzanatai közé.

A második rész taglalja a magyar Szent Korona speciális kérdéseit. E fejezetek során a vitatott szakmai kérdések újragondolása a vezérfonal, valamint egyes részletproblémák tárgyalása: koronahasználat, a koronázások kronológiája a Német-római és a Bizánci Császárságban.

Ennek fényében elemzi a szerző a fő kérdést: melyik és milyen koronával koronázták királyainkat a XI. század folyamán Szent Istvántól Szent Lászlóig.

Az elemzés utal arra, hogy ez a probléma a fenti birodalmakban sem válaszolható meg teljes pontossággal.

*
A „Kis Könyv a Szent Koronáról” című ezen kiadványt egy művészettörténész tollából a magyarok Szent Koronája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, főként a pántokhoz kapcsolódó keltezés körülményei, a mikor és hol készíthették iránt érdeklődőkét.

De mindenkihez szól, akik a Szent Koronát mint gyönyörű, rendkívüli tudással, sajátos jellegzetességekkel készített esztétikai műremeket szemlélik, és azokhoz is, akik benne egy szent liturgia és jelképrendszer vallási és metafizikai jelvényét látják, vagy a Szent Koronát mint a nemzeti összetartozás egyik jelvényét szeretik és tisztelik.
*
Ajánlott5 még:

Apostoli korona.
A Magyar Korona könyve.
Angyali korona, szent csillag.
Hol rejtőznek a magyar táltosok?
Rejtőzködő világ II. DVD.
Nimród gyűrűje. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Benes-dekrétumok és a magyar kérdés 3,600 Ft 3 240 Ft
Harmóniára teremtve Szörényi László 2,800 Ft 2 520 Ft
Bátran és szabadon Schmidt Mária Kerényi György 5,990 Ft 5 391 Ft
Vonzáskör Sunyovszky Sylvia 1,500 Ft 1 350 Ft
Szuperérzékeny vagyok? Elaine N. Aron 3,330 Ft 2 997 Ft
Irodalom, nemzet, harmadik út Görömbei András 3,300 Ft 2 970 Ft
Nekem a titok kell Szabó Magda 3,490 Ft 3 141 Ft
Magyar hangosfilm lexikon 1931-1944 Mudrák József - Deák Tamás 6,900 Ft 6 210 Ft
A boszorkányság eredete Gerald B. Gardner 2,900 Ft 2 610 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^