Politika

Rácz András - Polgárok és paraziták

Polgárok és paraziták

Rácz András

Könyv
2005
132 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789632184968
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Rácz András - Magyarország álomtörténete 1929-1941
Rácz András - Simon Mágus
Rácz András - Torkig vagyok a Holokauszttal
Rácz András - Orbán Viktor 7 titka
Rácz András - Orbán Viktor 9 legjobb politikai döntése
Könyv 48% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 890 Ft
Internetes ár: 999 Ft
Részlet a Szerző által írt ELŐSZÓ-ból:

„A kötet, amelyet most kezébe vehet kedves olvasóm, minden tekintetben az Orbán Viktor hét titka című könyvem folytatása. Mikor annak első mondatát leírtam, már tudtam, hogy folytatnom kell a megkezdett munkát, tudtam, féloldalas és dülöngélő lesz a kép, ha nem teszem mellé mindjárt azoknak az embereknek a rajzát is, akik szeretik, tisztelik és követik Orbán Viktort.

Bizonyára nagyon természetesnek találják olvasóim, hogy amazzal kezdtem, s emezzel csak folytatom ezt a két összefüggő kötetet. Bizonyára éppen úgy hisznek a személyiség erejében, mint én, bizonyára tudják, hogy a legnemesebb dolgokat ezen a földön egy-egy embernek köszönhetjük. Egy személy hozta el hitünket, egy személy teremtette meg egyházunkat, egy ember alapította meg államunkat, egy és mindig csak egy ihletett alkotó adta nekünk azokat a javakat, amelyek életünket szebbé, jobbá, nemesebbé, gazdagabbá teszik.

Bennünket, a magyar polgári osztályt úgyszintén egy ember teremtett meg. Orbán Viktor hozta létre, ő vezette sikerre a mi kultúránkat, benne és általa forrott össze hatalmas társadalmi erővé a magyar polgárság. Amilyenek vagyunk ma, olyanok nem voltunk őelőtte, s nem lehetnénk őnélküle.

Ezért kellett róla - s a mi kultúránkról - szóló munkával kezdenem e két szorosan összetartozó könyvet...”
*
A kötet TARTALMA:
ELŐSZÓ
• POLGÁRSÁG SZÜLETETT;
• A POLGÁRSÁG KIALAKULÁSA;
• ORBÁN VIKTOR SZEREPE A POLGÁRSÁG KIALAKULÁSÁBAN;
• A XXI. SZÁZAD MAGYAR POLGÁRSÁGA;
• AZ ÁTMENETI POLITIKAI ELIT;
• A MÉDIAÉRTELMISÉG;
• NEMZETKÖZI NAGYTŐKE, KOMPRÁDOR BURZSOÁZIA;
• A KITASZÍTOTT TÁRSADALOM;
• LEHETSÉGES JÖVENDŐK;
*
A két kötet összetartozása nem jelent azonosságot. Még hasonlatosságot sem. Más jellegű, más formájú, de legfőképpen más tartalmú könyv lett ez, mint amilyen amaz volt:

- Az a könyv egy emberről szólt, ez a sokaságról,
- az egy magányos hős küzdelmét ábrázolta, ez egy osztály felemelkedését írja le,
- az a siker titkairól beszélt, ez feltárja a kudarcok okát is,
- az egy viselkedéskultúrát írt le, ez egy világszemléletet mutat be.

*
A „Polgárok és Paraziták” című ezen kötetet Rácz András alábbi szavaival ajánljuk:

„Szívből ajánlom mindazok figyelmébe, akik az Orbán Viktor hét titkát elolvasták. Még inkább ajánlom azoknak, akikben valamiféle hiányérzet maradt, mikor letették a könyvet. Ez a kötet ugyanis nagyon sok kérdésre ad választ, ami ott a témaválasztás szűkössége okán nem kaphatott bő teret...

Mondhatnám, reprezentatív mintát gyűjtöttem azokból a polgári gondolatokból, amiket most itt megszerkesztve, egymáshoz illesztve közreadok. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik értékes szavaikkal, szellemes kérdéseikkel, karakteres véleményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy formába öntsem mindazt, amit a magyar polgárságról, a polgári Magyarországról gondolunk.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 48% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 890 Ft
Internetes ár: 999 Ft
A Hitlerjugend és Délkelet-Európa Vitári Zsolt 4,500 Ft 4 050 Ft
Nemzeti Jelképeink Radics Géza 1,500 Ft 1 350 Ft
Globális felmelegedés-ipar Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Jóslás tealevélből Princess Fortune 1,950 Ft 1 755 Ft
Világjelek Kunkovács László 7,990 Ft 7 191 Ft
Kierkegaard élete és filozófiája Gyenge Zoltán 3,900 Ft 3 510 Ft
A szabadság, ahogy én gondolom Jörg Haider 2,800 Ft 2 520 Ft
Világkatasztrófák Marton Veronika 2,800 Ft 2 520 Ft
Szuperérzékeny vagyok? Elaine N. Aron 3,330 Ft 2 997 Ft
Megváltás Miamiban Tibor Fischer 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^