Történelem

Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Gloviczki Zoltán - Zsinka László

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
300 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257711
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Gloviczki Zoltán - Zsinka László - Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Az I. rész (Az antik nevelés története) Gloviczki Zoltán, a II. rész (A középkori nevelés története) Zsinka László munkája.

Ez a kötet arra tesz kísérletet, hogy „a téma iránt érdeklődők, s különösképp a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára teljes áttekintést nyújtó, részleteiben tudományos újszerűségre nem törekvő, de az érintett tudományágak legfrissebb szempontjait és eredményeit közvetítő, ugyanakkor az olvasók, egyetemi hallgatók feltételezhető előképzettségéhez is igazodó összefoglalás legyen.”

Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy sajátos témaválasztása - az antikvitás és az európai középkor neveléstörténetének feldolgozása - a korunkban is drámai jelentőségű európai identitásunk kizárólagos gyökereit tárja fel és mutatja be.
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
A neveléstörténet fogalma és jelentősége;

• I. RÉSZ - AZ ANTIK NEVELÉS TÖRTÉNETE

- AZ „ANTIKVITÁS” TÉRBEN ÉS IDŐBEN;
- CSALÁD, GYERMEK, GYERMEKKOR AZ ANTIKVITÁSBAN;
- A HÉTKÖZNAPOK KULTÚRÁJA ÉS AZ OKTATÁS IDEÁLJAI;
- AZ ISKOLARENDSZER ÉS TANANYAG;
- NEVELÉSELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK;
- A RÓMAI ISKOLARENDSZER TOVÁBBÉLÉSE;

• II. RÉSZ - A KÖZÉPKORI NEVELÉS TÖRTÉNETE

- BEVEZETŐ KÉRDÉSEK;
- A KÉSEI ANTIKVITÁS (4-6. század);
- A KÉSŐ ANTIK ISKOLA ÉS A KERESZTÉNYSÉG;
- A KÖZÉPKOR „MEGALAPOZÓI”;
- A KORA KÖZÉPKOR (7-11. század);
- ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉS AZ „ÁTMENETI SZÁZADOKBAN” (6-8. század);
- ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉS A KAROLING KORBAN;
A KOLOSTORI ISKOLA VIRÁGKORA. (9-11. század);
- AZ ÉRETT KÖZÉPKOR (12-13. század);
- ISKOLA ÉS MŰVELŐDÉS A 12. SZÁZADBAN;
- EGYETEMEK ÉS SKOLASZTIKA A 13. SZÁZADBAN;

*
A „Nevelés és Iskola az antik és középkori Európában” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti témák iránt érdeklődők, s különösképp a pedagógusképzésben résztvevő hallgatók számára ajánljuk, mintegy összefoglalva az ilyen irányú ismereteket, feltárva és bemutatva az antikvitás és az európai középkor neveléstörténete feldolgozásával a korunkban is drámai jelentőségű európai identitásunk kizárólagos gyökereit. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Szép szerelmek krónikája Méhes György 2,990 Ft 2 691 Ft
A katedrális kövei - Saint-Exupéry füveskönyve (új kiadás) Antoine de Saint Exupéry 2,200 Ft 1 980 Ft
Róma útikönyv Swantje Strieder 2,490 Ft 2 241 Ft
A boszorkányok istene Margaret Alice Murray 2,500 Ft 2 250 Ft
A gyerekek kétszer születnek Somogyi Tóth Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Nemzeti dimenzióban gondolkodni Entz Géza 1,500 Ft 1 350 Ft
Hogy születik a kisbaba? Katie Daynes 2,900 Ft 2 610 Ft
Steve Jobs gondolatai 2,490 Ft 2 241 Ft
Jámborné Balog Tünde vásznai Jámborné Balog Tünde 4,600 Ft 4 140 Ft
Életünk hivatás, látszunk és figyelnek Ábrahám Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^