Filozófia

Karácsony András - Mozaikok

Mozaikok

Karácsony András

Politika - Értelmiség - Konzervativizmus

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
276 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257629
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Karácsony András - Mozaikok
Karácsony András - A jogtudomány teológusa
Karácsony András - Mozaikok
Karácsony András - A jogtudomány teológusa
Karácsony András - Mozaikok
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
A könyv címe (Mozaikok) arra utal, hogy a benne szereplő írások többsége nagyon különböző időpontokban születtek.

Olyan gondolkodókkal, eszmékkel és témákkal találkozhat benne az olvasó, amelyek nagyobb részt a „hazai közgondolkodás, sőt a tudományos nyilvánosság mélyére süllyedtek.” Szerencsére többen is munkálkodnak azon, hogy ezek az elsüllyedt témák, gondolkodók és gondolataik napvilágra kerüljenek...
*
A kötet TARTALMA:

• A POLITIKA KOMMUNIKÁCIÓELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE NIKLAS LUHMANN MUNKÁSSÁGÁBAN;
• A POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ TRANSZFORMÁCIÓJA;
• ERKÖLCS - JOG - POLITIKA (Néhány megjegyzés Rawls ürügyén);
• IDEOLÓGIA - UTÓPIA - ÁLLAM;
• VARIÁCIÓK AZ INDIVIDUALITÁSRA (Humboldt nemzeti liberalizmusa);
• CARL SCHMITT POLITIKAI ANTROPOLÓGIÁJÁRÓL;
• SCHMITT WEIMARBAN;
• TEOLÓGIA - SZEKULARIZÁCIÓ - POLITIKA (a Politikai teológia folytatása);
• A JOGTUDOMÁNY „TEOLÓGUSA” A POLITIKAI TEOLÓGIÁRÓL: Carl Schmitt vitája Erik Petersonnal);
• ORGANIKUS DEMOKRÁCIA, KONTRA LIBERÁLIS JOGÁLLAM - ellentétek egymás mellett;
• MOLNÁR TAMÁS, MINT A POLITIKAI TEOLÓGIA MŰVELŐJE;
• FEJEDELEM A GONDVISELÉSBEN (Rákóczi politikai teológiája a Vallomások tükrében);
• DISKURZUSOK METSZÉSPONTJÁN (Helmut Schelsky problémája az értelmiségi uralommal);
• HATÁRPONTON (Helmut Schelskyről);
• AZ ÉRTELMISÉG ÉS A HARMADIK ÚT (Bibó - Mannheim);
• KONZERVATÍV BEÁLLÍTÓDÁS AZ „INFORMÁCIÓ” KORÁBAN (adottságok mint lehetőségek);
• A KONZERVATÍV FORRADALOM UTÓPIÁJA A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI NÉMETORSZÁGBAN;
• KONZERVATÍV ESZMÉK A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN A NÉMET POLITIKAI GONDOLKODÁSBAN (vázlat);

*
A „Mozaikok” című ezen kiadványt az ELŐSZÓ alábbi záró bekezdésével ajánljuk:

„A tanulmányok döntő részben a XX. századi német szellemi élet meghatározó alakjainak (Schmitt, Schelsky, Luhmann) gondolatvilágát tárgyalják, illetve ezen kívül - éppen a Schmitt-től kapott ösztönzés alapján - a politikai teológia témakörét érintik. Ez az elsősorban eszmetörténeti jellegű megközelítés azonban, és ez volt e kötet összeállításának alapvető motívuma, reményeim szerint nem merül ki egy meghatározott politikai, szellemi kultúra intellektuális teljesítményeinek közvetítésében, hanem ösztönzően hozzájárulhat a hazai eszmecseréhez is, legyen szó az értelmiség, vagy éppen a konzervativizmus témáiról.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Egy pápa arcai Alfonzo Aquilar 2,790 Ft 2 511 Ft
Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon 1916-1918 Varga Lajos 1,500 Ft 1 350 Ft
1956 - Írások a hagyatékból Mindszenty József hercegprímás 3,490 Ft 3 141 Ft
Hajszálrepedések Tóthárpád ferenc 1,980 Ft 1 782 Ft
Végítélet - Zuhanás az apokalipszis felé Molnár Tamás 3,000 Ft 2 700 Ft
A Kossuth tér visszatér Dr. Bene Gábor Gonda László Molnár Tamás Tóth Imre 3,000 Ft 2 700 Ft
Porcelán az elefántboltban Lányi András 1,990 Ft 1 791 Ft
Az elfelejtett parancsnok Domonkos László 3,570 Ft 3 213 Ft
Szent István király élete Dr. Karácsonyi János 2,450 Ft 2 205 Ft
Rafting 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^