Újdonság

Kő András, Susa Éva - A Kálvin téri kripta titkai

A Kálvin téri kripta titkai

Kő András, Susa Éva

Könyv
Kortárs kiadó, 2014
188 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789639985650
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kő András, Susa Éva - A Kálvin téri kripta titkai
Kő András, Susa Éva - A Kálvin téri kripta titkai
Kő András, Susa Éva - A Kálvin téri kripta titkai
Kő András, Susa Éva - A Kálvin téri kripta titkai
Kő András, Susa Éva - A Kálvin téri kripta titkai
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 000 Ft
Internetes ár: 5 000 Ft
„Létünk és művünk a halálé.”
(Horatius)
*
A Kálvin téri kripta titkai:
Csontó Sándor - Hadik András - Hermann Róbert - Kő András - Molnos Mária - Nagy Gergely - Susa Éva

A Kálvin téri református templom alatti kripta 19. századi halottairól keveset tud a közvélemény. Nem is volt látogatható a sírbolt az elhanyagolt, rossz állapota miatt. Ha a sors másképpen nem rendelkezik, talán örökre feledésbe merült volna, hogy kiket temettek ide.

A 4-es metróvonal munkálatai olyan kárt tettek, hogy helyre kellett állítani az Isten házát, és vele együtt az alatta lévő kriptát is.

A 2013-as feltárás számos kuriózummal szolgált. több mint száz éven át temetkeztek ide a korszak hírességei, mint politikus báró Wesselényi Miklós, az író Fáy Miklós és zeneszerző fia, Gusztáv, további egyházi méltóságok, Báthori Gábor, Török Pál és orvosok: Csorba József, Balogh Pál (Kossuth és Széchenyi háziorvosa), Cseh Szombati Sámuel. És természetesen a hölgyek, mint a talányos sorsú Zichy-Ferraris Manóné (Charlotte Strachan).

Csupa nemesi rendű és rangú, jómódú polgár, a pesti közélet és a református egyház életében szerepet játszó emberek, akik a haza gyarapodásáért és felemelkedéséért fáradoztak.

Előkerült földi maradványaik és a temetési kellékek antropológiai-igazságügyi vizsgálatáról, életrajzukról, a pesti református közösség és templomának, városrészének történetéről tudósítanak ennek az illusztris kötetnek az írásai, számos korabeli archív dokumentumot és az exhumálás alatt készült megdöbbentő, színes fényképet közölve.

*
„A Kálvin téri Kripta Titkai” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az ide temetettek életútjait, törekvéseiket, a közösség és a haza érdekében kifejtett tevékenységüket, magát az exhumálási folyamatot, a dokumentált fényképeket, amelyek segítségével megannyi következtetéshez és gondolatfüzérhez jutva lapról lapra tárulnak majd ki előttük a Kálvin téri kripta titkai...

„Ismerjük meg a kripta lakóit, életútjukat; ismerjük meg a református törekvéseket, a hátteret, amelyből a templom és a kripta született... Ismerjük meg a Kálvin tér szerepét Pest város fejlődéstörténetében...”
(A szerkesztők) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 000 Ft
Internetes ár: 5 000 Ft
A magyarországi protestantismus története I-II. Zoványi Jenő 6,900 Ft 6 210 Ft
Emlékek börtönében David Baldacci 3,990 Ft 3 591 Ft
A természet szellemének jóslatai John Matthews és Will Worthington 5,490 Ft 4 941 Ft
Civilek a demokráciáért Simon János 3,000 Ft 2 700 Ft
Az elfelejtett légió Gáti Vilmos 2,990 Ft 2 691 Ft
Két feleség Bródy Sándor 2,200 Ft 1 980 Ft
Churches Makovecz Imre 25,000 Ft 22 500 Ft
Arad - ahol a szabadság vértanúit avatták Horváth Zoltán György 2,990 Ft 2 691 Ft
Hóstyák népe Szucsik-Nagy Sándor 2,520 Ft 2 268 Ft
Kelet világossága II. - Gyakorlati yoga Kaczvinszky József 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^