Újdonság

Benkő László - A Zrínyiek

A Zrínyiek

Benkő László

A gránitlelkű

Könyv
Családi Könyvklub kiadó, 2014
614 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638961945
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Benkő László - Mátyás király III. - A legyőzhetetlen
Benkő László - Viharlovasok - A vér törvénye
Benkő László - Tatárjárás II.- Két lélek egy testben
Benkő László - Káosz és rend I. - Ármány hálójában
Benkő László - Káosz és rend III. - Hajnali sugár
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 2 967 Ft
Végvári vitézek, portyák, török és magyar kémek, kesze-kusza váratlan események szabdalta világ… Az Oszmán Birodalom II. Szulejmán szultán hatalma alatt gőzerővel terjeszkedik Európa felé, Európa az 1520-as években jár...

A legnagyobb veszély Magyarországot és a mai Horvátországot fenyegeti, ahol II. Szulejmán szultán hatalma alatt a Zrínyi család mindenkinél keményebben lép fel a boszniai pasa portyázói ellen…

Tegyen egy különleges időutazást ebben a nagyívű történelmi kalandregényben a török által megtámadott, felperzselt falvakban, vágtasson a felsorakozott janicsárok sorfalának! Ismerje meg a Szigetvárt védő, s a törökkel egész életében ádázul, megalkuvást nem ismerve küzdő „gránitlelkű” Zrínyi Miklós gróf személyes sorsát!

Legyen ott Mohács, Bécs, Pest vagy Szigetvár ostrománál, a Somló-hegyi csatánál, hadakozzon életre-halálra a Délvidék mocsaraiban, s közben figyelje, miként alakul a történet narrátorának, Török Kristófnak és családjának sorsa gróf Zrínyi Miklós mellett, a szigetvári hős árnyékában...

*
„A Zrínyiek - A gránitlelkű” című ezen kiadványt a HONFOGLALÁS - TATÁRJÁRÁS - VIHARLOVASOK kalandregény-trilógiák szerzője újabb kultusztrilógiájának első kötetét megismerni akaró, történelmet kedvelő, a gránitlelkű Zrínyi Miklós személyes sorsa iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely emléket állít annak a Zrínyi Miklósnak, aki később, sok évtized múltán egyszerre lett költő és hadvezér...
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 2 967 Ft
Az ősi küldött Tormay Cécile 3,200 Ft 2 880 Ft
Anyám tyúkja - leporelló Petőfi Sándor 990 Ft 891 Ft
Állatdokik Hope Greenben Sheila Norton 2,990 Ft 2 691 Ft
Erdély Székelyföld Álom a vár alatt Áprily Lajos Váradi Péter Pál-Lőwey Lilla 8,300 Ft 7 470 Ft
A maffia ágyában Borsa Brown 2,999 Ft 2 700 Ft
Kapcsolatpróba - Szállj a dallal! 2. Rácz Stefán Tibor 3,299 Ft 2 970 Ft
Toldi Arany János 2,990 Ft 2 691 Ft
Védtelenül Peter Swanson 2,990 Ft 2 691 Ft
Hunyadi 10. - Vihartépte zászlaink Bán Mór 3,999 Ft 3 600 Ft
Menni vagy maradni Tímár Gábor 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^