A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték-Csicsáky Jenő-Könyv-Angyali Menedék-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Csicsáky Jenő - A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték

A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték

Csicsáky Jenő

2 kötet egyben: MU - Az emberiség szülőföldje, A Magyar-Maya népcsalád vándorlása

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2014
352 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9786158011150
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 4 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 4 990 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

2 kötet egyben: MU - Az emberiség szülőföldje, A Magyar-Maya népcsalád vándorlása... Igazi könyvritkaság. Két olyan könyvről van szó, amelyet annak idején csak korlátozott példányszámban adtak ki, az egyiket az emigrációs szamizdat kiadás részeként világszerte mindössze csak néhány tucat példányban. Az első könyv az elsüllyedt MU kontinensről szól, amelyet a szerző az emberiség és főképp a magyarság származási helyének jelöl meg, az eredeti kiadás alapján visszanyúlva az írott történelem előtti időkbe. A második kötet a magyarok kirajzását mutatja be szerte a világban Dél-Amerikától Nyugat-Európáig. Nyelvészeti elemzéseket tesz közzé, amelyek bizonyítják a magyar nyelv rokonságát az ó-göröggel, rokonságát az Amerikában élő Maya (Magya) néppel és nyelvvel, és további nyelvészeti adalékokat ad a magyar-etruszk rokonságra is, de a Sumér kapcsolatra is hasonlóan kitér. Szinte minden nyelvkutató hivatkozik ezekre a forrásmunkákra...

Összefoglaló: „MU - Az Emberiség Szülőföldje; A Magyar-Maya Népcsalád Vándorlása” - 2 könyv egyben.

Igazi könyvritkaságot tarthat a kezében az Olvasó. Olyan két könyvet, amely az antikvár könyvpiacon horribilis áron kerülhet adás-vételre, hiszen két olyan könyvről van szó, amelyet csak korlátozott példányszámban adtak ki, az egyiket az emigrációs szamizdat kiadás részeként világszerte mindössze csak néhány tucat példányban.

• Az első könyv az elsüllyedt MU kontinensről szól, amelyet a szerző az emberiség és főképp a magyarság származási helyének jelöl meg, visszanyúlva az írott történelem előtti időkbe. Ennek teljes megjelentetése az eredeti kiadás alapján.

• A második kötet a magyarok kirajzását mutatja be szerte a világban Dél-Amerikától Nyugat-Európáig. Nyelvészeti elemzéseket tesz közzé, amelyek bizonyítják a magyar nyelv rokonságát az ó-göröggel (mely nem azonos az újgöröggel), rokonságát az Amerikában élő Maya (Magya) néppel és nyelvvel, és további nyelvészeti adalékokat ad a magyar-etruszk rokonságra is, de a Sumér kapcsolatra is hasonlóan kitér.

A szerző sokat hivatkozott forrásmunkáiról van szó, amelyek nélkül a modern nyelvkutatás elképzelhetetlen. Szinte minden nyelvkutató hivatkozik ezekre a forrásmunkákra. A szerző hagyatéka nem lehet teljes, mivel hirtelen halála nem tette számára lehetővé, hogy több, a könyvben is hivatkozott művét megírja és közreadja.

Ezeknek a könyveknek a megírása a jelenkor kutatóinak feladata, akik ezt részben már meg is tették. Mi most közreadjuk a teljes Csicsáky hagyatékot!

A könyv, amit a kezében tart, egy történelem előtti földrész misztikus históriája. És nem lehet véletlen, hogy ezt a kötetet magyarul egy magyar hajóskapitány vetette papírra. Itt a történelmi írott bizonyítékok és a földrészeken megmaradt hagyományok egy mitikus világba vezetnek bennünket. Ez a világ MU világa, az ősmagyarok egyik feltételezett őshazája. A nyelvek bölcsője, és a vallási hagyományok gyökerei mind ide vezetnek vissza...

Csicsáky Jenő biztos kézzel és meggyőző bizonyítékokkal kalauzol bennünket MU birodalmában. Ez a mű a magyar őshaza-irodalom alapkönyvei közé tartozik. Külön értéke, hogy ebben a kötetben a két háború között megjelent Csicsáky MU könyv mellett egy későbbi, már az emigrációban megjelent műve is helyet kapott. A két mű szervesen kiegészíti egymást, és egy olyan különös magyar múltban találjuk magunkat, amit „a hivatalos történelem még nem ismer - vagy nem akar ismerni...”

*
Izgalmas olvasmány, igazi szellemi kaland! Először Magyarországon egy kötetben a két beszerezhetetlen Csicsáky könyv, a teljes Csicsáky-hagyaték.
*

Csicsáky Jenő „A magyar nemzetcsalád útja Távol Nyugatról a Távol Keletig” (Sydney 1961) című könyvében nemzetünket egy elsüllyedt földrész lakóitól eredezteti. Idézzük a katasztrofális eseményt:

„… a Csendes-óceánban egykor létezett három halomból álló óriás földrész,… amely Kr. e. 11 542. év május havának 13. napján az ottani éjjelen vulkanikus lángörvénytől elárasztva az Óceán mélyére süllyedt…” Az elsüllyedt földrészt Munak, Anyának, Földanyának stb. hívták. Lakói, a magyák (= magyarok) tanították meg a népeket nyelvre, írásra és emberi életre. A magyák egy része Muból Amerikába költözött; nyelvük feltűnően egyezik a magyarral. A magyák többi ága a földkerekség többi részén szóródott szét.
(Rédei Károly 2003)
*
A kötet TARTALMA:
I. MU AZ EMBERISÉG SZÜLŐFÖLDJE:
BEVEZETÉS
• Mu leírása és pusztulása;
• Mu művelődésének kora;
• Az elvadulás eredete;
• Az ember földi megjelenésének országa;
• Szemelvények különböző tudományos munkákból;
• Szemelvények Egyiptom vallásáról;
• A Naacal-táblák a kezdetről és a teremtésről;
• Mu, a Nap birodalma;
• Észak-Amerika helye az ősi civilizációban;
• Eltemetett városok Mexikóban;
• Tanulságok Niven eltemetett városaiból;
• Niven másik nagy felfedezése;
• A legegyszerűbb ősi jelképek;
• Mu földtani története;
• Dél-Amerika;
• Atlantisz;
• A görögök;
• Mu kivándorlási vonalai;
• Mu vallása;
• A végszó;

FÜGGELÉK:
• A magyarság eredete;

II. A MAGYAR NEMZETCSALÁD ÚTJA A TÁVOLNYUGATTÓL A TÁVOLKELETIG
(A Magyar (Maya) népcsalád vándorlása)
UTÓSZÓ

„A Magyar »Mu« Mu az Emberiség Szülőföldje - A Magyar (Maya) Népcsalád vándorlása” című eme kiadványt, a történetkutatást választó hosszújáratú tengerészkapitány tollából a két művet egy kötetben, vagyis a teljes Csicsáky-hagyatékot megismerni akaró, az emberiség szülőföldje, az ősmagyarok egyik feltételezett őshazája, a nyelvek bölcsője, a vallási hagyományok gyökerei és a népcsalád vándorlása iránt érdeklődő, azt lehetőleg át- és tovább is gondoló, elemző- és értékelő olvasóinknak ajánljuk.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés