Újdonság

Berde Mária - Szentségvivők

Szentségvivők

Berde Mária

Aranyrög könyvtár 32.

Könyv
Kráter kiadó, 2014
392 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632981604
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Berde Mária - Tüzes kemence
Berde Mária - Földindulás
Berde Mária - Szentségvivők
Berde Mária - Tüzes kemence
Berde Mária - Földindulás
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
R. Berde Mária a két világháború között meghatározó szerepet töltött be az erdélyi magyar irodalom alakulásában. Az Erdélyi Magyar Írói Rend (EMIR) egyik alapítójaként céljának az irodalmi élet intézményes megszervezését tekintette, ezt a törekvését foglalta össze ebben a Szentségvivők című regényében is.

A könyv a húszas évek végén íródott, de csak 1934-ben jelenhetett meg, az EMIR gondozásában, mert sem az Erdélyi Helikon, sem pedig a Szépmíves Céh nem vállalkozott a kiadására.

A Szentségvivők műfaja kulcsregény: az erdélyi irodalmi élet szerveződésének egyik meghatározó eseményét, a Marosvásárhelyen 1919-1921 között megjelent kéthavi szemlének, a Zord Időnek a történetét foglalja össze. A cselekmény három könyve időben a román csapatok erdélyi bevonulásától a lap megszűnéséig követi az eseményeket. A korabeli erdélyi irodalmi közvélemény talán éppen a műfaja miatt nem fogadta el (ellentétben a bírálatként megfogalmazott esztétikai hiányosságokkal vagy a szerkesztésnek felrótt hibákkal), hiszen Berde nemcsak dokumentálja a folyóirat megszületését és szellemiségét, de pontos jellemrajzot is ad a lap mellett, illetve az ellene munkálkodókról, felismerhető, konkrét személyekről.

Felvonultatja a román fennhatóság alá került Vásárhely értelmiségének legjavát, bemutatva, hogy miként próbáltak megkapaszkodni a megváltozott körülmények között. A fiktív nevek mögött könnyen azonosíthatók pl. a lap - a regényben Virrasztó címmel - szerkesztője, Osvát Kálmán, ill. az új és a konzervatív irodalmi ízlés képviselőiként Molter Károly, Balogh Endre, Tompa László, Reményik Sándor és maga Berda Mária is. A három fő regényrész az ő gondolkodásukat, tenni akarásukat, nézetkülönbségeiket és magánéleti problémáikat illusztrálja. Harcukat a megújulásért - a transzszilvanizmus gondolata körvonalazásának hátterével - a kisvárosi közöny és rosszindulat ellenében, és egy szellemi fórum megteremtéséért, mert csak az erősítheti meg egységüket a megmaradás érdekében.

Pontos látleletet nyújt a korszak irodalmi és politikai irányvonalairól: bemutatja a kezdetben egységes szellemi frontot, amely egyszerre küzd a megmaradásért és a megújulásért; a konzervatívok ellentámadását, akik a lapot szellemi rózsasándorkodásnak tartják és a baloldali eszmék szerveződésétől félve támadják; és végül a lap összeomlását, amikor a már érdekellentétektől terhes szerkesztőség felbomlik és a munkatársak egy része átáll az új Virrasztók táborába.

A Szentségvivők kettős szimbolikájú. Egyrészt hit és megváltás kettős gondolatkörével azt a küldetéses életvitelt szimbolizálja, amelyet az erdélyi írók többsége felvállalt, másrészt - a kocsárdi vasútállomás visszatérő motívumával - azt az unalmas, látszatcélokért élő közösséget, amelynek álmagyarkodása ellenében csak magányra kárhoztatott megváltók munkálkodhatnak anélkül, hogy a harcuk eredményeit megélhetnék.

*
A „Szentségvivők” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a folyóirat történetének keretében az erdélyi irodalmi élet szerveződésének egyik meghatározó eseményét, a Marosvásárhelyen 1919-1921 között megjelent kéthavi szemle, a Zord Idő történetét szeretnék nyomon követni, Berde Máriának a folyóirat története keretében elmondott véleményét, saját nézeteinek kifejtését és összegzését megismerni egy kritikus történelmi korról és kortársairól. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 295 Ft
A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. kötet Lukácsy Kristóf 4,500 Ft 4 050 Ft
Bevezetés a jogtudományba Horváth Barna 2,800 Ft 2 520 Ft
Erdély Székelyföld-Tél a Havason Várady Péter Pál 6,400 Ft 5 760 Ft
Tudatos jelenlét a gyakorlatban John Teasdale - Mark Williams - Zindel Segal 3,150 Ft 2 835 Ft
A Mengele-lány Viola Stern Fischer - Veronika H. Tóth 3,980 Ft 3 582 Ft
Lelkek párbeszéde Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
Dionüszosz kultuszának nyomai a Kárpát-medence helységneveiben Ferenczi Enikő 2,200 Ft 1 980 Ft
Elmulasztott utak, megtalált ösvények Harangozó Imre 1,900 Ft 1 710 Ft
Legyőzzük a félelmet! Lawrence J. Cohen 3,360 Ft 3 024 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^