Történelem

Gebei Sándor - Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások

Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások

Gebei Sándor

Könyv
Belvedere kiadó, 2007
426 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gebei Sándor - II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657)
Gebei Sándor - Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások
Gebei Sándor - II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657)
Gebei Sándor - Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások
Gebei Sándor - II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657)
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások című művében Gebei Sándor tanszékvezető egyetemi tanár a közös lengyel-magyar múlt egy kevéssé ismert szeletét tárja fel.

Ebben a széleskörű kutatómunkán alapuló kötetében - magyar, lengyel, orosz és latin nyelvű források felhasználásával - Közép- és Kelet Európa viharos századaiba vezeti el az érdeklődőket.

A lengyel trónért folytatott hatalmi harcokban a kor sajátos viszonyai miatt a más hatalmakhoz képest kis Erdély is szerepet kapott. Sikerek és kudarcok évszázadai ezek az erdélyi (magyar) és a lengyel történelemben egyaránt. Lengyelország hódítók áradatával küzd meg, miközben a belső viszonyai egyre ziláltabbak lesznek. Hazánk is hódítókkal küzd, sokszor a puszta túléléséért...
*
A kötet TARTALMA:

BEVEZETÉS
• A LENGYEL-LITVÁN RESPUBLICA;
• BÁTHORI ISTVÁN ÉS A LENGYEL TRÓN;
• AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK BÁTHORI ÖRÖKSÉGE;
• II. RÁKÓCZI FERENC LENGYELORSZÁGI KIRÁLYJELÖLTSÉGE
ÖSSZEGZÉS - MELLÉKLETEK;

*
„Az erdélyi fejedelmek és a lengyel királyválasztások” című ezen kiadványt a lengyel és a magyar nép között lévő egyfajta történelmi sorsközösség iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyet jól érzékeltet és támaszt alá Gebei Sándor a történettudomány eszközeivel.

„A szerző törekszik arra, hogy a vizsgálat tárgyává emelt lengyel királyválasztásokat a maguk komplexitásában láttassa. Ennek megfelelően vizsgálja a Rzeczpospolita államának a működési elveit, az interregnumok speciális jellemzőit, a nemzetközi viszonyok pillanatnyi helyzetét a királyválasztások ideje alatt s figyelembe veszi az Erdélyi Fejedelemség külpolitikai tevékenységét meghatározó kettős függőséget is.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Keresztény császárok, pogány Róma Alföldi András 3,200 Ft 2 880 Ft
Mozaikok Karácsony András 3,900 Ft 3 510 Ft
Egy kései végvári vitéz Pécsi L. Dániel 1,500 Ft 1 350 Ft
Az állameszme kritikusa Gaucsík István 2,990 Ft 2 691 Ft
Kit szerettem? Mit szerettem? Polcz Alaine 2,500 Ft 2 250 Ft
Sikerek vagy kudarcok? - Válaszok Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
Kineziológia Kim Da Silva - Do-Ri Rydl 2,290 Ft 2 061 Ft
A gondolatgyárak F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
A dzsihád és a Nyugat öngyilkossága Pawel Lisicki 3,490 Ft 3 141 Ft
Álmaink útján CD Koltay Gergely 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^