Újdonság

Ifj. Tompó László - Mélyszántás

Mélyszántás

Ifj. Tompó László

Történelmünk titkai

Könyv
Két hollós kiadó, 2014
120 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Ifj. Tompó László - Ady tévedései és igazságai
Ifj. Tompó László - Mélyszántás
Ifj. Tompó László - Mélyszántás 2.
Ifj. Tompó László - Ady tévedései és igazságai
Ifj. Tompó László - Mélyszántás
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Ifj. Tompó László, a fiatal magyar katolikus gondolkodó nemcsak összefoglalja, hanem igen széleskörű forrás- és szakirodalmi ismeretek alapján elemzi is az éppen vizsgált okcsoportot.

„Elemzései s mindenekelőtt fontos következtetései a jelenlegi, kétágú baloldali (azaz szocialista és liberális) történetírás munkáihoz szokott olvasót több síkon is meglephetik. Ifj. Tompó László ugyanis nem ismeri a „politikailag korrekt” (azaz egyes társadalmi-nemzeti-vallási csoportok érdekeit tudatos elhallgatással, helyenként manipulálással védő) szempontokat - ehelyett teljes körű ismeretanyaggal felvértezve, a tudományos kutatásban létező legnagyobb szakmai bátorságot alkalmazza...”
(Raffay Ernő)
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ:
• BÜSZKÉK LEHETÜNK ŐSEINK ÖNVÉDELMÜNKET SZOLGÁLÓ JOGTISZTELETÉRE;
• TRIANONT NEM TRIANONBAN CSINÁLTÁK: TRAGÉDIÁNK ELFELEDETT OKAI;
• TRIANON MÁIG ÉLŐ SOKKHATÁSAI ÉS ÖRÖK TANULSÁGAI;
• AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM ÉS A PROLETÁRDIKTATÚRA KULISSZATITKAI;
• PROHÁSZKA OTTOKÁR PÜSPÖK KÜZDELMEI MEGMARADÁSUNKÉRT;
• BANHGA BÉLA SAJTÓAPOSTOL, A LIBERALIZMUS LEGNAGYOBB LEFEGYVERZŐJE;
• UZDÓCZY-ZADRAVECZ ISTVÁN PÜSPÖK, AZ ANTIKOMMUNIZMUS SZIMBÓLUMEMBERE;
• A MINDMÁIG ELKENDŐZÖTT TELJES IGAZSÁG 1956-RÓL;
IRODALOM

*
A „Mélyszántás - Történelmünk Titkai” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, a fenti témák iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely kötetről Pap Gábor művészettörténész úgy nyilatkozott, hogy „Régen olvastam ennyire tárgyilagos - minden indulattól mentes - ám mégis lényegre törő könyvet! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Kisgyerekek emlékiratai Podmaniczky Szilárd 2,400 Ft 2 160 Ft
Rézpáva - A Babba Mária tiszteletére Kanalas Éva 4,600 Ft 4 140 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
A bolsevik iszonyat 100 éve Kovács Attila 4,980 Ft 4 482 Ft
Szabadság tér 56 II. kötet Rákay Philip 9,990 Ft 8 991 Ft
Rektor a forradalomban és a megtorlásban Bálint László 2,250 Ft 2 025 Ft
Hálózatok bűvöletében Csermely Péter 1,500 Ft 1 350 Ft
Farkasokkal futó asszonyok Clarissa Pinkola Estés 5,490 Ft 4 941 Ft
Lombikból születtem volna János Tímea 1,520 Ft 1 368 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^