Történelem

Szabó József János - Székelyföld körkörös erődítése 1940-44

Székelyföld körkörös erődítése 1940-44

Szabó József János

Könyv
Tortoma kiadó, 2014
190 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789738995161
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó József János - Székelyföld körkörös erődítése 1940-44
Szabó József János - Az Árpád-vonal útikönyve
Szabó József János - The Árpád line
Szabó József János - Az Árpád-vonal
Szabó József János - Kárpáterődítés 1940-1944
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
A XIX. század utolsó éveitől kezdve a bizalmatlanság kölcsönös volt a magyarok és a románok között. Az első világháborúban vesztes Magyar Királyság több mint másfél milliónyi magyar polgárának elcsatolása aztán soha nem látott mélységekbe taszította a két szomszéd nép problémamentesnek egyáltalán nem nevezhető kapcsolatát.

A vetélkedés Erdélyért nem ért véget. A magyar revíziós politika ugyanazon az oldalon kereste a saját igazságát, amelyik oldalon Románia is - a fasiszta Németország oldalán.

„Könyvemben a második bécsi döntés utáni négy esztendő történései közül Székelyföld katonai védelemre való felkészítését vizsgálom. Ez a könyv lényegében a 2002-ben megjelent Árpád-vonal című (Timp Kiadó) könyvemnek a folytatása, mert nem szakítható ki abból a nagy országerődítési munkálatokból, amelyet a két világháború közötti időszakban a magyar hadvezetés végzett.

Az Északkeleti- és Keleti-Kárpátokban kiépített magyar erődvonal a háború kezdetére torzó maradt, mert a déli szárnyán ott volt a székelyek földje sérülékenyen körbezárva az ellenséges Romániával. Mindössze egy 70 kilométer széles „híd” kötötte össze az ország nagyobbik részével, ami igen messze volt.

Erődíteni kellett tehát, mert aki gyenge, az erődítéssel teszi biztonságosabbá az otthonát. Pedig a magyar politika erősnek érezte magát, mert támadó akciókat tervezett, de gyenge is volt, mert erődített.

Az Árpád-vonal kutatása során számos olyan forrás került a kezembe, ami nem tartozott szorosan a nagy erődvonal történetéhez, hanem a Székelyföld körkörös erődítésére vonatkozott. Most (2014) jött el az idő, hogy ezeket a kutatási eredményeket közreadjam...

Soraimmal emléket szeretnék állítani azoknak a millióknak, akik törvénytisztelő polgáraiként hazájuknak teljesítették az állampolgári kötelességüket. Építettek és harcoltak, amit a mindenkori politikai vezetés elvárt tőlük...”

• Hogy ez a politika milyen volt?
Azt úgy is a történelem dönti el és majd ítéletet mond felette...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• A székelyekről és Székelyföldről dióhéjban;
• A békétlen béke;
• A határőrizet és határvédelem elmélete;
• A határ őrzői és védői;
• Székelyföld körkörös erődítése;
• Akik építették;
• Háború Székelyföldön;
• A háború természetrajza;
• Szovjet katonák a magyar védelemről.
UTÓSZÓ

*
A „Székelyföld körkörös erődítése 1940-44” című ezen kiadványt az erődvonal kiépítése, háborúban betöltött szerepe és jelentősége iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, annak a ténynek az ismeretében, hogy az Árpád-vonal Székelyföldtől északra lévő völgyzárait az oroszok csak akkor tudták birtokukba venni, amikor a védők parancsot kaptak a visszavonulásra a Tisza mögé... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Szkíta-hun régmúltból székely-magyar jövendő Obrusánszky Borbála 2,100 Ft 1 890 Ft
Hogyan kell forradalmat csinálni? Csalog Zsolt - Heltai György 4,499 Ft 4 050 Ft
Erdély emlékezete Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet Somogyi Ambrus 6,900 Ft 6 210 Ft
1100 éve Európa közepén Bayer Zsolt 2,500 Ft 2 250 Ft
Kelet Kapuja - történelmi folyóirat 2017. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
A szegény ember káposztája Gárdonyi Géza 2,490 Ft 2 241 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Aszimmetrikus hadviselés a modern korban Resperger István Kiss Álmos Péter Somkuti Bálint 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^