Újdonság

 - Priskos Rhétor töredékei

Priskos Rhétor töredékei

Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
117 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257841
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Ennek a kötetnek a megjelenése előtt száztíz évvel, 1904-ben jelent meg először Priskos Rhétor beszámolója Attila udvarában tett látogatásáról.

A beszámoló szerzőjéről, Priskos Rhétorról nagyon kevés az információnk. Néhány töredék adatból és saját ugyancsak töredékesen fennmaradt Historia Byzantina című művéből deríthető ki életének néhány fontosabb állomása.

Thrákiában a Márvány-tenger Panion nevű városában született 420 körül. Attila udvarába a keletrómai császár követét, Maximinost kísérte el 449-ben. Feljegyzéseinek köszönhetően ismerhetjük meg a hun nagykirály udvarát és az itt lezajlott diplomáciai tárgyalásokat.

Művének 433-471/472 közötti eseményeket feldolgozó részei maradtak fenn, sok esetben más szerzők tolmácsolásában. Halálának sem a helye, sem az időpontja nem ismert...
*
A kötet TARTALMA:
• Priskos Rhétor töredékei görögül és magyarul;
• Jegyzetek;
• Priskos Rhétor töredékei latinul;
Szebelédi Zsolt: Róma és a hunok:

- A Római Birodalom és a hunok érintkezésének kezdeti szakasza (374-395);
- A Nyugatrómai Birodalom és a hunok (395-453);
- A hunok és a Keletrómai Birodalom (395-453);
- A Hun Birodalom széthullása (453-455);
- Priskos Rhétor;
- Néhány szó a jelen kötetről;

A jegyzetekben és utószóban használt rövidítések;
Válogatott bibliográfia;

*
A „Priskos Rhétor töredékei” című ezen kiadványt a történelem iránt érdeklődők, a hunok nagykirálya udvarában tett látogatás, az itt lezajlott diplomáciai tárgyalások, a hunok és a rómaiak kapcsolatai, valamint a klasszikus nyelveket művelők számára többek között a 19. századi latin fordítás, görög fordítás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Atilla király utódai még mindig imádkoznak az Aranyló Naphoz Hatagin Gotov Akim 1,200 Ft 1 080 Ft
A Magyar Korona könyve Kozsdi Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
Egregorok Mark Stavish 3,990 Ft 3 591 Ft
Atilla, Isten ostora Cselenyák Imre 2,999 Ft 2 700 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
A szabir titok Czakó Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Atilla - A hun üzenet Cey-bert Róbert Gyula 4,800 Ft 4 320 Ft
Menny és pokol Bernhard Lang 1,600 Ft 1 440 Ft
A Hold rejtélyes hatása Louis Proud 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^