Újdonság

Vlagyimir Szolovjov - Platón életének drámája

Platón életének drámája

Vlagyimir Szolovjov

Könyv
Attraktor kiadó, 2015
120 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257858
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Vlagyimir Szolovjov - Platón életének drámája
Vlagyimir Szolovjov - A középkori világszemlélet hanyatlásáról
Vlagyimir Szolovjov - Előadások az Istenemberségről
Vlagyimir Szolovjov - Platón életének drámája
Vlagyimir Szolovjov - A középkori világszemlélet hanyatlásáról
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Platón ókori görög filozófus, iskolaalapító. Hatása jelentős volt az ókori és a középkori filozófiára, művei manapság is viták és filozófiai vizsgálódások tárgyát képezik. Munkásságának nemcsak a társadalomtudományi, hanem az irodalmi értéke is jelentős...

Karl Jaspers szerint Platón egyike volt az ún. tengelykor (Kr. e. 800–200) meghatározó gondolkodóinak.
*
Vlagyimir Szolovjov szerző, orosz bölcselő (1853-1900) ebben a kötetben újragondolja történetfilozófiai nézeteit, melyben Platónnak mindig is fontos szerepet tulajdonított. Először filozófiai rendszerének körvonalazásakor, majd a későbbiekben Platón műveinek fordítása közben tanulmányozta mélyrehatóan az ókori görög filozófus írásait.

A fordítások közepette Szolovjov észlelte, hogy egyre kevésbé tud összhangba kerülni Platón egyes meglátásaival... Ennek dacára mindvégig egyfajta lelki társként tekintett rá... Amikor 1898-ban megjelent először a „Platón életének drámája” (Zsinyennaja drama Platona), komoly vitát váltott ki...
*
A kötet TARTALMA:

• Az ősi pogány vallás mitológiai fejlődése;
• Három erő;
• A filozófia történelmi rendeltetése;
• Platón életének drámája;
Jegyzetek;
Farkas Zoltás: Mert „a világ nem olyan, mint amilyennek lennie kellene...”

*
A „Platón életének drámája” című ezen kiadványt a filozófia iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyben Szolovjov saját életművét is mérlegre tette, párhuzamot vélve felfedezni a két életút között. Igen lényeges a kötet záró bekezdése alábbi gondolatainak szem előtt tartása:

„Szolovjov írásainak e szerény gyűjteménye sajátos szellemi kalandozásra hívja az olvasót, mégpedig abban a reményben, hogy írásról-írásra egyre világosabbá válik az orosz bölcselő eredendő szándéka: racionális számvetés révén megfontolt számvetésre késztetni a történelemformáló embert, az egyéni sorsát és történelmi rendeltetését illetően, hogy ennek hatására újraértelmezhesse aktuális pozícióját és felelősségét, amelynél fogva a jelenbeli és távlati cselekvési horizontját kémlelve hathatós döntéseket hozhasson a jövőre vonatkozóan.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Két máglya Madarász Imre 2,000 Ft 1 800 Ft
50 rajz a honfoglalókról László Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
A Nagy Testvér figyel Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
India, a szépség koldusa Sára Sándor 6,000 Ft 5 400 Ft
A hit legnagyobb rejtélyei Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A leggazdagabb árva Bauer Barbara 3,490 Ft 3 141 Ft
Nemzetiségi kérdés és Magyar Birodalom Ferdinandy Mihály 1,900 Ft 1 710 Ft
A Görgeyek és a Reformáczió Görgey Albert 6,500 Ft 5 850 Ft
Társadalmi viselkedéstan II. kötet Viselkedjünk, emberek... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Diktatúra helyett összefogás! bikafalvi Máthé László 980 Ft 882 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^