Történelem

Diószegi István - Bismarck és Andrássy

Bismarck és Andrássy

Diószegi István

Magyarország a német hatalmi politikában a XIX. század második felében

Könyv
Teleki László Alapítvány kiadó, 1998
460 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9799630360387
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Diószegi István - Bismarck és Andrássy
Diószegi István - Bismarck és Andrássy
Diószegi István - Bismarck és Andrássy
Diószegi István - Bismarck és Andrássy
Diószegi István - Bismarck és Andrássy
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
A könyv az évszázaduk két kiemelkedő államférfiújának kapcsolatáról, valamint a német-magyar viszony alakulásáról szól. Bismarckról és Andrássyról szűkebb időhatárok között részletesen, a német-magyar kapcsolatokról 1867 előtt és 1879 után csak fő vonásokban.

Az államok egymáshoz fűződő kapcsolataik alakítása során bizonyos előfeltevésekből indulnak ki. Berlinből 1867 után úgy tekintettek Magyarországra, mint olyan tényezőre, amely képes megakadályozni a Monarchia újabb németországi szerepvállalását, 1871 után pedig mint olyanra, amely meg tudja gátolni a Monarchia német szempontból veszélyes szövetségi tájékozódását. Személyhez kötötten mindennek Andrássy Gyula volt a letéteményese.

A magyar fővárosból nézve Poroszország, majd az Eszaknémet Szövetség orosz szekundánsnak minősült, az egyesített Németország viszont olyan hatalomnak, amelynek saját jól felfogott érdekei folytán társul kell szegődnie az oroszellenes politikához. A pesti félelmek és remények Bismarck személyéhez kapcsolódtak.

Ez a könyv az előfeltevések sorsának alakulását deríti fel. A szerző a témát a bécsi, a berlini, a moszkvai és párizsi külügyi levéltárakban, valamint a müncheni és drezdai állami levéltárakban végzett kutatásai révén, eddig fel nem tárt források tükrében vizsgálja.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• A megkésett államiság;
• A „könnigratzi reflex” hipotézise 1867-1870;
• A kölcsönös meg nem értés 1870-1871;
• A föderatív kísérlet kérdőjelei 1871;
• A gyanakvó kooperáció 1871-1875;
• A kötelezettségvállalás elutasítása 1875-1877;
• A barátság teherpróbája 1877-1878;
• A berlini meghátrálás 1879;
• A budapesti kiábrándulás 1879;
Jegyzetek - Irodalomjegyzék - Névmutató;

*
A „Bismarck és Andrássy” című ezen kiadványt a XIX. század két kiemelkedő államférfiújának kapcsolatairól, valamint a fenti tartalom szerint a német-magyar viszony alakulásáról mélyebb kontextusban is informálódni akaró olvasónk figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
A hold színe Alkyoni Papadaki 1,680 Ft 1 512 Ft
A magyar romantika Farkas Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Pannon enciklopédia - Magyar ipar- és technikatörténet 9,900 Ft 8 910 Ft
Álom és valóság Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
A magyar október + DVD MELLÉKLET 3,400 Ft 3 060 Ft
A múltból a jövőbe Csath Magdolna 3,200 Ft 2 880 Ft
Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. Gyarmati György Müller Rolf Krahulcsán Zsolt 3,500 Ft 3 150 Ft
Pannon enciklopédia - A magyar sport 12,000 Ft 10 800 Ft
A Moszkva tér gyermekei Pőcze Flóra 2,990 Ft 2 691 Ft
A jó barátnő Verena Kast 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^