Újdonság

Nánay Mihály - Magyarrá lett Habsburgok

Magyarrá lett Habsburgok

Nánay Mihály

A Habsburgok magyar ága

Könyv
Unicus kiadó, 2015
168 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155084195
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Nánay Mihály - Magyarrá lett Habsburgok
Nánay Mihály - Habsburg József főherceg
Nánay Mihály - Magyarrá lett Habsburgok
Nánay Mihály - Habsburg József főherceg
Nánay Mihály - Magyarrá lett Habsburgok
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
Az újkor folyamán több mágnáscsaládunk esetében tapasztalhattuk, hogy elnémetesedik egy magyar főnemes.

• Előfordulhat ennek az ellenkezője?
Elmagyarosodhat egy Habsburg főherceg is?

A válasz úgy tűnik, hogy igen. Ha nem is elmagyarosodhat, de lelkükben és gondolkodásukban igen is részben (vagy akár egészben) magyarrá válhattak. Volt tehát az uralkodó dinasztiának egy olyan ága, amely a Habsburg uralkodókkal szemben egyértelműen pozitív szerepet játszott az ország történetében, így méltán nevezhető „magyar ágnak”.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ (Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg)
BEVEZETÉS

• A Habsburgok és Magyarország;
• Az Első magyar Habsburg: Sándor Lipót;
• József Anal - a „nemzet nádora”;
• István Viktor -a „forradalom nádora”;
• József Károly - a „”czigányos József;
• József Ágost - a „homo regius”;
Bibliográfia

*
A „Magyarrá lett Habsburgok” című ezen kiadványt az ELŐSZÓ-ból vett alábbi idézettel ajánljuk:

„Örömmel vettem kezembe a kiváló fiatal magyar történész, Nánay Mihály könyvét, mely családunk történetét mutatja be... Egyre világosabb kép bontakozott ki előttem, összefüggésekben látom az eseményeket, és mély meghatottsággal gondolok dicső elődeimre, akik mindig Magyarország és a nemzet érdekeiért küzdöttek, éltek és haltak. Szerették hazánkat és erre nevelték a gyermekeiket, példát adtak ezzel nekünk is, és utat mutattak a jövő felé.

Nagy az örökség, de nagy kötelességet is ró reánk. Az ő szellemiségükben kell élni, cselekedni, hinni, és tenni, hogy szebbé, jobbá váljon mindannyiunk élete. Kívánom mindenkinek, hogy olyan nagy élményt jelentsen ennek a könyvnek az olvasása, mint amennyit nekem nyújtott!”
(Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 785 Ft
Családban a nemzet Bánó Attila 3,999 Ft 3 600 Ft
Csütörtöki iskola Krizsán András 5,900 Ft 5 310 Ft
Magyarország 1956 ANTIKVÁR Bill Lomax 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar karácsony CD Szokolay Sándor 4,500 Ft 4 050 Ft
Kommunistához mentem feleségül Philip Roth 3,490 Ft 3 141 Ft
A francia szellem Eckhardt Sándor 3,400 Ft 3 060 Ft
Sorsdöntő találkozások F.Várkonyi Zsuzsa - Orvos-Tóth Noémi - Popper Péter - Ranschburg Jenő - Vekerdy Tamás 2,690 Ft 2 421 Ft
Asztrológia Győrffy László 3,100 Ft 2 790 Ft
Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban Kocsis Aranka 2,200 Ft 1 980 Ft
Lélegezni a víz alatt Richard Rohr 2,450 Ft 2 205 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^