Antropológia, Őstörténet

Győrffy István - Néphagyomány és a nemzeti művelődés

Néphagyomány és a nemzeti művelődés

Győrffy István

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2015
120 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155496158
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Győrffy István - Néphagyomány és a nemzeti művelődés
Győrffy István - A Fekete-Körös völgyi magyarság ANTIKVÁR
Győrffy István - László király emlékezete
Győrffy István - Néphagyomány és a nemzeti művelődés
Győrffy István - A Fekete-Körös völgyi magyarság ANTIKVÁR
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Budapest, 1939.
A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára 1.

ELŐSZÓ:
„A múlt évben az Anschluss-t követő napokban emlékirattal fordultam a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz, melyben a magyar művelődés népi-nemzeti irányba való terelését ajánlottam. Javaslatom, — melyet némileg kibővítve és átdolgozva most adok át a nagyközönségnek — illetékes helyen mindaddig nem keltett semmi figyelmet, míg gróf Teleki Pál nem lett a vallás- és közoktatásügyi miniszter.

Ő, mihelyt elfoglalta a miniszteri széket, azonnal elolvasta és a legszükségesebb, leggyorsabban megvalósítható teendőket programjába iktatta, majd az országgyűlésen 1938. június 11-én tartott programbeszédében elmondotta. Szándékát mindezideig csak azért nem valósíthatta meg, mert időközben az országhatár kiljebbtolása minden idejét és erejét igénybe vette, majd pedig mint miniszterelnök, még nagyobb feladatokat vállalt magára.

A múlt nyáron a tiszafüredi öntözésterületen közös erővel végzett táj- és népismereti kutatásaink tapasztalatai megérlelték benne egy Táj- és Népkutató Központ létrehozásának elhatározását, melynek keretében az én javaslataim egy részének megvalósítása is lehetővé vált.

Az általa felállított Táj- és Népkutató Központot — melynek célja főleg az ifjúság széles látókörű, alapos és lelkiismeretes kutatókká való nevelése — közismert okokból később ugyan feloszlatta, de munkakörének továbbvitelét tanszékemre bízta, így a munka az eredeti keretek némi szűkítésével jelenleg is folyik.

Emlékiratom másfél év óta kéziratban eléggé közkézen forog, sőt rövidített formájában Erdélyben már nyomtatásban is megjelent. Ezenkívül a múlt évben az egyetemen is előadtam. Gondolataim tehát már nem teljesen ismeretlenek. Az a helyeslés, amellyel a magyar-lelkű közönség a gondolataimat fogadta, arra biztatott, hogy könyv alakban is kiadjam s a Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára első köteteként útnak indítsam.”
(Budapest, 1939. július havában.
GYÖRFFY ISTVÁN)

*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
1. A néphagyomány és a nemzeti művelődés;
2. A magyar nyelv;
3. A magyar Nyelvtudományi Intézet;
4. A népi és népies irodalom. A magyar írás;
5. A népszokás;
6. A népművészet;
7. A népzene;
8. A népi dráma;
9. A népi játék;
10. A népi tánc;
11. A díszítőművészet (tárgyi népművészet);
12. A népviselet;
13. A magyaros építkezés;
14. A magyar konyha;
15. A népi tudás;
16. A magyar népi állattartás;
17. A magyar népi földmívelés;
18. A magyar háziipar;
19. A magyar kisipar;
20. A néphagyomány őrzése a megszállt területeken;
21. Nemzetiségeink és a magyar néphagyomány;
22. A főváros és a néphagyomány;
23. Országos Néphagyományi Tanács;
24. A katonatisztképzés és a népismeret;
25. A jegyzőképzés és a népismeret;
26. A papképzés és a népismeret;
27. A tanítóképzés és a népismeret;
28. A középiskola és a népismeret;
29. Az egyetem és a népismeret;
30. A Táj- és Népkutató Intézet;
31. A Magyarságtudományi Intézet;
32. A Néprajzi Múzeum;
33. A szabadtéri múzeum;
34. A néprajzi műemlékek;
35. A szellemi néprajzi gyűjtés;
36. A Gyöngyös Bokréta;
37. Az Akadémia;
38. A Magyar Néprajzi Társaság;
39. A magyarkodás;
40. Ki a magyar?

*
A „Néphagyomány és a Nemzeti művelődés” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint a magyar művelődés népi-nemzeti irányba való terelése, az először 1939-ben kiadott kötet iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 710 Ft
Márió, a varázsló DVD Almási Tamás 1,990 Ft 1 791 Ft
Történelmünkhöz bővebben magyarul Szondi Miklós 1,800 Ft 1 620 Ft
A zene ősnyelve Juhász Zoltán 2,400 Ft 2 160 Ft
Építészeti hagyományunk nyomában Gráfik Imre 3,990 Ft 3 591 Ft
Ébredés az Ötödik dimenzióban Maureen J. St. Germain 5,500 Ft 4 950 Ft
Bukásra ítélt siker Magyar Bálint 2,520 Ft 2 268 Ft
Elveszett tekercsek nyomában K.T.Zelenay 3,190 Ft 2 871 Ft
Hazugsággal és erőszakkal Szűcs András 2,400 Ft 2 160 Ft
Kalotaszeg Kós Károly 3,499 Ft 3 150 Ft
Száz történelmi rege Kővári László 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^