Újdonság

Bogár László - Globális háborúk örvényeiben

Globális háborúk örvényeiben

Bogár László

Könyv
Kairosz kiadó, 2015
357 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9789636627744
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bogár László - Az álomnak vége
Bogár László - Hol vagyon a vagyon?
Bogár László - Válaszúton
Bogár László - Abszurditások világa
Bogár László - Globális örvénylések
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
Miközben minden emberi lélek békéért fohászkodik, világunk egyre mélyebbre süllyed a globális háborúk örvényeibe. Ez attól igazán veszélyes, hogy eluralkodik benne az a végzetes lélektani beállítódás, amelynek lényege, hogy, ha én többet tudok ártani a másiknak, mint ő nekem, akkor én azt „nyereségként” könyvelem el. Holott nyilvánvaló, hogy mindketten folyamatosan veszítünk, egészen a kölcsönös önmegsemmisítésig.

Az elmúlt évtizedek liberális demokráciája, legalábbis az itt és most Magyarországán, nem a hozzáfűzött várakozásoknak megfelelően működött. Márpedig az egyre vészjóslóbb globális örvénylések nap nap után teszik nyilvánvalóvá, hogy erre valamilyen saját választ kell adnunk, akármit is gondolnak a világot uraló erők...
*
„Magyarország geopolitikai értelemben egy tektonikai törésvonal kellős közepén fekszik, és ahogy az elmúlt ötszáz év során folyamatosan, most is ez jelenti a legfőbb kihívást. Logikailag két veszély fenyeget. Az egyik, hogy tudatlanságból, tehetetlenségből, gyávaságból opportunista módon odakozmálunk a bukott birodalomhoz (utolsó csatlós) és mindent elveszítünk. A másik, hogy a két birodalom között manőverezve (kötéltánc, borotvaél stb.) elvétjük a lépést, és a tektonikai repedés olvadt-kőzet poklába hullván, szintén mindent elveszítünk.

Az aligha tagadható, hogy Mohács és Trianon után újra történelmi jelentőségű kritikus elágazási ponthoz érkeztünk. Stílszerűen fogalmazva ó-szövetség helyett új-szövetségre volna szükség három szinten is. A magyar nemzet nevű emberi közösség szintjén, a közép európai térben és végül globális szinten is. Sajnos a feltételek nem túl jók. Mindhárom szinten konfúzus örvénylésben vannak az egymást kioltó elbeszélési módok, uralmi ambíciók, birodalmi kollaboránsok, elvakult radikálisok, bátor hazafiak, ultra-labancok és szuper-kurucok vívják sehonnan sehová sem vezető küzdelmüket, ami sajnos nem újdonság.

Ebben a zavaros kavargásban kellene létrejönnie a higgadt és adekvát elbeszélési módra épülő átgondolt és összehangolt cselekvésnek. És, noha ez egyelőre az álmok birodalmába tartozik, türelmesen most mégis erre kellene kísérletet tennünk.”
(Dr. Bogár László)
*
Ízelítő a TARTALOM-ból:

• Leonyid Brezsnyev magányossága,
• A növekedés határai;
• Szeptember tizenegy;
• Kamat és árfolyam;
• Köztársaség tér 1956;
• Ki kit tilt ki?
• Korrupt állam: „többség” és igazság;
• A szabad kereskedelem, mint fegyver;
• Olajfegyver;
• Hisztis birodalom;
• Egyensúly és növekedés;
• A globális hatalompénz története;
• Hispanizáció;

*
A „Globális háborúk örvényeiben” című ezen kiadványt Bogár László BEVEZETŐ-ből vett alábbi záró gondolataival ajánljuk:

„... ha bátran gondoljuk és szelíden tesszük a jót, az, ha most értelmetlennek és reménytelennek is látszik, egyszer bizonyosan nem lesz az. Jövőnek szóló „üzenetek” vagyunk már, olyan „üzenetek”, amelyek egyszer bizonyosan célba érnek, és akkor visszamenőleg is értelmet kap mindaz, amiért ma látszólag hiábavalóan küzdünk.

Emeljük fel hát szívünket, és várjuk, reméljük a feltámadást!”

*
Ajánlott:

A háttérhatalom.

Különleges évvégi ajánlatunk:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
A kis herceg Antoine de Saint Exupéry 2,390 Ft 2 151 Ft
A rózsakereszt rejtélyei 2,600 Ft 2 340 Ft
A Noszty fiú esete Tóth Marival Mikszáth Kálmán 990 Ft 891 Ft
Árpád Kódex 9,980 Ft 8 982 Ft
A magyar szép Mészáros László 2,200 Ft 1 980 Ft
Bühnagy székely szótár Sántha Attila 6,990 Ft 6 291 Ft
Sinkovits Imre Ablonczy László 6,500 Ft 5 850 Ft
Válaszúton Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
Kádár János s.k. Szőtsné Fritz Ágnes Banainé Balogh Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
Három lábnyira az aranytól Napoleon Hill Foundation 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^