Újdonság

L. Balogh Béni - Törvényes megszállás

Törvényes megszállás

L. Balogh Béni

Szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között

Könyv
Magyar Nemzeti Levéltár kiadó, 2015
568 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636312312
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
L. Balogh Béni - Törvényes megszállás
L. Balogh Béni - Törvényes megszállás
L. Balogh Béni - Törvényes megszállás
L. Balogh Béni - Törvényes megszállás
L. Balogh Béni - Törvényes megszállás
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 4 000 Ft
EZ A KÖTET A HAZAI LEVÉLTÁROS SZAKMA széleskörű összefogásának az eredménye. Az MNL Országos Levéltára és a 20 megyei levéltár munkatársai példás együttműködés keretében, szakmai tudásuk legjavát nyújtva tárták fel és válogatták ki a korábban nem publikált, nehezen hozzáférhető levéltári dokumentumokat.

A Magyarországot megszálló szovjet csapatok 1944-1947 közötti tevékenysége hosszú évtizedekig tabunak számító témakör volt a történettudomány számára. Forrásadottságaink is rendkívül szűkösek ebből az időszakból, hiszen a front átvonulása idején a háborús állapotok miatt írásbeliség alig volt, a közigazgatás újraindítását követően pedig sokan talán már nem tudtak vagy nem is akartak panaszt tenni az őket ért atrocitások ügyében.

A tények ismeretéhez a szórványos források közlésének azonban alapvető a jelentőségük, és a magyar történettudomány szempontjából is lényeges feladat. Ezúttal a feltárt dokumentumok és néhány szempont alapján felvázoljuk, hogy milyen összkép rajzolódik ki a szovjet csapatok 1944-1947 közötti magyarországi tevékenységéről.

A 20. századi történelmünkben az 1944-1947 közötti sorsfordító évek új korszak - a szovjet érdekszférában töltött közel fél évszázados periódus - kezdetét jelentették. Az ország fokozatosan megszabadult ugyan a nyilas rémuralomtól és a német megszállástól, de egy pillanatra sem nyerte vissza a függetlenségét: a szovjet hadsereg előrenyomulása következtében 1944 őszétől hadműveleti területté s ezzel együtt - nemzetközi jogi értelemben is - újból megszállt térséggé vált.

Márai Sándor szavaival élve: „az orosz katonák sokak számára egyféle felszabadulást is hoztak, menekülést a náci terror elől. De szabadságot nem hozhattak, mert az nekik sem volt.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ - FOREWORD
• A Vörös Hadsereg és a Szovjetunió második világháborús győzelme;
• Magyarország és a térség szovjetizálásának kérdései;
• Historiográfiai áttekintés;
• Törvényes megszállás;
• Atrocitások, deportálások, gazdasági károkozás a levéltári dokumentumok tükrében;
FELHASZNÁLT IRODALOM
INTRODUCTION (SUMMARY)

IRATOK:
I. A szovjet csapatok bejövetele, első intézkedéseik;
II. További tevékenységük, kapcsolattartásuk a magyar hatóságokkal;
III. A lakossággal való érintkezés, atrocitások;
IV. Gazdasági károkozás, rekvirálások;
V. Mindennapi életünk;

Iratjegyzék - List of documents - Személynévmutató - Helységnévmutató - Tárgymutató
FÜGGELÉK

*
A „Törvényes Megszállás” című ezen kiadványt a kötet alábbi szavaival ajánljuk:

„Remélhetőleg minél több olvasóhoz eljut majd ez a könyv, hiszen az itt publikált igen izgalmas iratok egy olyan történelmi korszakot elevenítenek fel, amely sokak számára ismerős, akár a saját tapasztalataik nyomán, akár szüleik, nagyszüleik elbeszélései révén.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 4 000 Ft
Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma 19,900 Ft 17 910 Ft
Így is lehet nevelni és tanítani Dr. Marshall B. Rosenberg 1,850 Ft 1 665 Ft
A magyar ponyva képes bibliográfiája 5. Grób László 3,900 Ft 3 510 Ft
Kik támadják Magyarországot és miért? Tóth Gy. László Lentner Csaba Zárug Péter Farkas 3,500 Ft 3 150 Ft
Az alakulások Sánta György 2,500 Ft 2 250 Ft
Lakitelek 1987 Agócs Sándor 1,990 Ft 1 791 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Tűnődések Fekete István 2,600 Ft 2 340 Ft
Túl az idők jelein Járai Zsigmond Fodor István Parragh László 3,500 Ft 3 150 Ft
A légjáró Révész Tamás 5,500 Ft 4 950 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^