CD,DVD

Szörényi Levente - Árpád népe

Árpád népe

Szörényi Levente

misztikus opera

DVD
EAN 5990502068248
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szörényi Levente - Árpád népe
Szörényi Levente - Árpád népe
Szörényi Levente - Atilla Isten kardja DVD
Szörényi Levente - De ki adja vissza a hitünket
Szörényi Levente - Árpád népe
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Az opera témája a magyar középkor egyik, talán legtanulságosabb korszakát idézi. Az István király halála után trónra került Orseolo Péter ellen fokozatosan nő az elégedetlenség.

Egyre többen követelik vissza Árpád népe képviselőit. Sokan a Kijevbe száműzött Andrásban látják a leendő magyar királyt.

András esküvője zajlik. Feleségül veszi Anasztáziát, Jaroszláv kijevi nagyfejedelem lányát. A másik száműzött Vászoly-fi, Levente nem igazán örül a frigynek. Ő a régi törvények szerint éli életét, megőrizve ősei hitét. A távolléttől is szenved, aggódik az otthoni állapotok miatt.

Az esküvői szertartáson különös vendég bukkan föl, Mór apát, aki magyari földről érkezett a hírrel: Orseolo ellenlábasai Andrást hívnák haza a magyar trónra. András megérti, lépnie kell. Levente azonban nem bízik sem a császárban, sem a pápában. András mégis elindul, Levente nélkül - kijevi támogatással Orseolo Péter csapatai ellen.

Magyari földön a csata teljes vereséggel zárul. András magára hagyatva bolyong a halottak között, a veszteségért az égieket okolja. A kihűlt csatatéren Rasdi jelenik meg, aki gyerekkori szerelmét, Leventét keresi a halottak között, mintha megérezné, már a közelben tartózkodik.

Orseolo elűzésének sikertelensége zendülési hullámot indít el az országban. Fehérvárra érkezik Levente, Vata vezér és serege kíséretében. Vata jól látja, hogy Leventét nem emelhetik királlyá, hiszen őt nem támogatná a pápa és a császár. A meghívott Andrással közlik, hogy őt segítik, amennyiben eleget tesz a feltételeiknek: legyen szabad az ősi hagyományokat és hitet ápolni, ősapákra emlékezni. András ezt végül megígéri, esküvéssel.

Őse, Vatának táltosa tűnik föl, Atilla világverő kardjával a kezében. Forgasd meg András őseidnek kardját! - szól Őse.

A csata napja ismét eljön és az egyesített magyar hadak győznek Orseolo Péter felett. András megkoronázásához Mór apát bírja a pápai áldást. Oszvald, a császári hadak parancsnoka is elhozta a támogató nyilatkozatot. Ám az ünnepi emelkedettséget kínos bejelentés ássa alá: Andrásnak vissza kell vonnia testvérének és Vatának tett ígéretét.

A diktátum Andrást meghátrálásra kényszeríti, elárulva ezzel Leventét és a győztes csatát segítő tömegeket. Elszabadulnak az indulatok.

A császári csapatok lendületbe jönnek a bujdosó magyarok üldözése és megsemmisítése terén. Ez András királyt mérhetetlenül aggasztja és lelkifurdalás gyötri.

A magyar király a Pilisben bolyong, Leventét keresi, hogy igazolja tettét és önmagát a testvére előtt. Végül rátalál. Rasdi és Levente éppen menyegzőjüket tartják. Azonban nem tudja, hogy a királyi testőrség emberei követték őt és így akaratán kívül elvezette a császári katonákat Leventéék búvóhelyére.

Rasdi táltosnő beavatkozása nyomán csoda történik: a bujdosók áttűnnek a Fény Birodalmába. Egyedül Levente marad, aki magához akarja venni az Ősi Kardot az arra méltatlanná vált Andrástól, ám ebben a pillanatban a katonák nyila halálosan megsebzi.

Amikor Levente lelke végképp kiköltözik a testéből, nagy fényesség támad, melyből megjelenik Árpád fejedelem, hogy szózatát követően a magyar történelem különböző korszakaiban feltűnjön ismét, figyelmeztetve népét gyökereire, ősei tiszteletére és a pusztulásra, amely a folytonos megalkuvás következménye.

A történet híven követi a korabeli eseményeket, a dramaturgia kívánta tömörítéssel és fikciókkal kiegészülve.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
A Varsói Szerződés végnapjai - magyar szemmel Für Lajos 3,800 Ft 3 420 Ft
Madéfalvi veszedelem Nyirő József 3,200 Ft 2 880 Ft
Hiszek a szeretet végső győzelmében! új kiadás Böjte Csaba 1,680 Ft 1 512 Ft
Szabadnak születtem Shirin Ebadi 3,499 Ft 3 150 Ft
A fák titkos élete Peter Wohlleben 3,490 Ft 3 141 Ft
Adjátok vissza a hegyeimet! DVD Koltay Gábor 3,990 Ft 3 591 Ft
A gyertyák csonkig égnek DVD Márai Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Jézussal az úton Mayer Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
A nagy korszakváltás Cséfalvay Zoltán 4,200 Ft 3 780 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^