Újdonság

Sík Sándor - Karácsonyi álom

Karácsonyi álom

Sík Sándor

Könyv
Lazi kiadó, 2015
136 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9789632672649
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Sík Sándor - Maradék magyarok
Sík Sándor - Szent Árpádok útmutatása
Sík Sándor - Virrasszatok!
Sík Sándor - Isten tenyerén - CD melléklettel
Sík Sándor - Karácsonyi álom
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
Részletek a Karácsonyi álom című versből:

Magyar karácsony fekete-fakója
És minden, ami mostani, múljon,
Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,
Csillagos álom pelyhes takarója.
Álom, álom karácsonyi álom! –

Álom, álom… Betlehemben
Kicsike Jézus megszületett.
Szép Szűz Mária, egek ékessége,
Mi bűnös lelkünk egy édessége
Csókkal hajol a jászolka tövébe,
Kicsi Jézuskára rájanevet.
Édes kicsi Jézus, mindenlátó Jézus,
Ügyefogyott népre, ránk mosolyog
Csilló levegő-égben, boldog fényességben
Nekünk dalolnak angyali karok...
(...)
Dicsőség, dicsőség a magasságoknak,
Békesség a földön, békesség, békesség
Szegény magyaroknak.

*
Sík Sándor (1889-1963), az egykori piarista szerzetes, rendtartományfőnök, költő és irodalomtudós méltatlanul feledésre ítéltetett a 20. század második felében. Szellemi örökségét döntő részben a piarista iskolák, műhelyek gondozták.

Költészetében kereste az új utakat, a hívő ember megnyilatkozási formáit, ugyanakkor őrizte a magyar keresztény lírai hagyományt is. E gazdag, sokszínű életmű újrafelfedezésére vállalkozik a kötet, melyben a karácsonyi ünnep gondolatköréhez tartozó költemények és az istenes versek kerültek egy-egy csokorba.

Jézus születésének ünnepe a keresztény egyház kiemelkedő eseménye, Sík Sándor poézisának is fontos ihletője. Elfogódva vall a karácsony csodájáról, és megejtő szépséggel festi meg Mária alakját, aki csókkal hajol a jászolka fölé.

Istenes verseiben a költő sorai a hit misztériumát fejezik ki, a megfoghatatlan és láthatatlan, csak a lelkünk által érzett Istent...

*
A „Karácsonyi Álom” című ezen kiadványt a karácsonyi ünnep gondolatköréhez tartozó költemények és az istenes versek iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, annak jegyében, hogy karácsonykor mindenkibe beköltözik a béke, ezeknek a verseknek a szellemében is meghittségben és szeretetben ünneplünk a fa alatt, az ünnepi asztal mellett, együtt a családunkkal... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
Regnum Marianum Bolberitz Pál Balás Béla 3,500 Ft 3 150 Ft
Uz Bence Nyirő József 2,600 Ft 2 340 Ft
Olaszul (l)enni jó Gianni Annoni 6,990 Ft 6 291 Ft
Szentségvivők Berde Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
A firenzei varázslónő Salman Rushdie 2,990 Ft 2 691 Ft
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen Otto Rahn 6,000 Ft 5 400 Ft
El ne felejtse aki él Tamási Lajos 1,690 Ft 1 521 Ft
A bűnökről és a büntetésekről Cesare Beccaria 1,900 Ft 1 710 Ft
A jólét ösvénye James Allen 1,250 Ft 1 125 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^