Újdonság

Szabó József János - Kárpáterődítés 1940-1944

Kárpáterődítés 1940-1944

Szabó József János

Amit az Árpád-vonalról még tudni szeretne

Könyv
Pillangó Kiadó kiadó, 2015
336 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786158007627
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó József János - Székelyföld körkörös erődítése 1940-44
Oláh Lajos-Szabó József János - Fényes szurony, rózsafa a nyele...
Szabó József János - Az Árpád-vonal útikönyve
Szabó József János - The Árpád line
Szabó József János - Kárpáterődítés 1940-1944
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Magyar katonai erődítések Kárpátalján és Székelyföldön az Árpád-vonaltól az Árpád-állásig...
*
Románia 1944. augusztus 23-án bekövetkezett átállása a tengelyhatalmak oldaláról az antifasiszta koalíció oldalára gyökeresen változtatta meg a hadászati védelem addig tervezett elképzeléseit Dél- és Közép-Kelet Európában.

Még augusztus 10-én vitéz dálnoki Veress Lajos altábornagy, a kolozsvári IX. hadtest parancsnoka a Békás-szorosban tartott egy alkalmazó megbeszélést, amelyen a hadtest legfontosabb beosztásait viselő személyek mellett jelen volt von Grolman vezérőrnagy, a német Dél-Ukrajna Hadseregcsoport vezérkari főnöke is. A téma a Keleti-Kárpátok védelme volt, s részben első világháborús tapasztalatok alapján az a megállapítás született, hogy hét-nyolc hadosztállyal és a Székely Határvédelmi erőkkel - beleértve az erődszázadokat is - az ezeréves határt meg lehet védeni.

Ez az elgondolás Romániával, mint szövetségessel, s nem mint a védelem hátában megjelenő ellenséggel számolt. A 2002-ben megjelent, Az Árpád-vonal, a magyar királyi honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban című könyvem ezen bővített kiadása kitér a Székelyföld körkörös erődítésére, vázlatai, térképmellékletei pontosan mutatják be a völgyzárakat.

Szovjet és román források feldolgozásával árnyaltabb és pontosabb lett a kép, amely apáink, nagyapáink Kárpátokban vívott honvédő harcait mutatja be...

*
A „Kárpáterődítés 1940-1944” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik „Az Árpád-vonal, a magyar királyi honvédség védelmi rendszere a Keleti-Kárpátokban” című kötetnek ezt a bővített kiadását szeretnék megismerni, amely kitér a Székelyföld körkörös erődítésére, amelynek vázlatai, térképmellékletei pontosan mutatják be a völgyzárakat, és szovjet és román források feldolgozásával árnyaltabb képet adnak nagyapáink Kárpátokban vívott honvédő harcairól. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
A Csíki székely krónika Dr. Szádeczky Lajos 5,300 Ft 4 770 Ft
Székelyföldi mondák és mesék Benedek Elek 2,490 Ft 2 241 Ft
Halkan felsír a tárogató Erdélyért Vesztergám Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Az első világháború magyar katonáinak öltözete, felszerelése és fegyverzete Udovecz György 4,000 Ft 3 600 Ft
Volt egyszer egy Kolozsvár... Jancsó Miklós 3,500 Ft 3 150 Ft
Megjártam a Don-kanyart Dr. Somorjai Lajos 3,480 Ft 3 132 Ft
Főzzünk örömmel Polcz Alaine 2,800 Ft 2 520 Ft
Székely Himnusz - Boldogasszony Anyánk 980 Ft 882 Ft
Székelyföld története Egyed Ákos főszerk. 24,000 Ft 21 600 Ft
A halál legyőzése Bicsérdy Béla 4,100 Ft 3 690 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^