Ezoterika, Ezotéria

 - Szimbólumok, jelek, mítoszok

Szimbólumok, jelek, mítoszok

Könyv
Hermit kiadó, 2015
106 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789639654419
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
„Nincs szó különleges vagy alkalomszerű módszerről, sokkal inkább mindennapos gyakorlatról, amelyben a szimbolizmus feladata valamiféle olyan gondolat kifejezésén nyugszik, amely mindenki számára hozzáférhető.”

A szimbólum etimológiailag a görög sambellin - együvé kapcsolni szóból ered. A sumbalon eredetileg egy ismertetőjel, két részre vágott tárgy volt, amelyek egymáshoz való közelítése lehetővé tette a tulajdonos számára, hogy mindkét részt megismerje, hogy azok, mint két testvér közel kerüljenek egymáshoz, és eszerint üdvözöljék egymást, jóllehet korábban soha nem találkoztak.

Ebben az értelemben a szimbólum egyfajta összekötő elementum, mégpedig a közvetítés és az analógia nagyszerű lehetőségeivel. Egyesülnek az ellentétek, minek folytán csökken az ellenállás. Részvétel nélkül semmit sem lehet megérteni és semmit sem lehet közölni. A logika függvénye, mivel az ekvivalencia elképzelésére hivatkozik, és maga a matematika saját számaival egyetemben csupán szimbólumokban jut kifejezésre.

A szimbólumok, jelek egyfajta kifejező erői a pszichében zajló folyamatoknak - legyen az betegség, változás vagy éppen egy új lehetőség feltűnése -, és az emberi élet során történő beavatási - önbeavatási stációknak is, legyen az álmokban közölve, vagy történjen a spontán felismerés által.

A szimbólumok segítenek megismerni önmagunkat és a bennünket körülvevő világban zajló folyamatok mögött saját mítoszunkat, helyünket és utunkat tudatosítani.

*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• A GESZTUS JELEI ÉS ELMÉLETE:
Az emberi gondolkodás megegyezik a csoportterápiával;

• SZIMBÓLUMVILÁG:
A szimbólum csak a rituális gesztus fixálása;

• RITUÁLÉK ÉS MÍTOSZOK:
A rituálé eredetileg arra utal, ami előírásokkal egyetértésben megvalósul;

• KÉZMŰVES GONDOLKODÁSMÓD:
A tudomány analóg módszerekből keletkezik és abban rejlik, hogy a természetben olyan kapcsolatok ütik fel a fejüket, amelyek az emberi munkát irányítják;

*
C. G. Jung szerint:
„A szimbólumok nem csak a történelem és a kultúra egyszerű irányjelzői, hanem eszközök is az emberek számára, hogy minél jobban megérthessék önmagukat.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Hogyan ne érezd magad sz...rul Andrea Owen 3,280 Ft 2 952 Ft
A Magyar Szent Korona dolgairól Jéga Szabó Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
Iránytű az élethez Kurt Tepperwein 4,500 Ft 4 050 Ft
A Dudás-ügy 1956 Drucza Attila 2,990 Ft 2 691 Ft
Álmaim valósága Agnes Golenya Purisaca 3,900 Ft 3 510 Ft
Virágveszedelem 2,200 Ft 1 980 Ft
Égi zene Tolvaly Ferenc 3,999 Ft 3 600 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
Lemegeton avagy Salamon kis kulcsai 2,100 Ft 1 890 Ft
A Télapók Királya Andor Károly 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^