A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Rosonczy ildikó - Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért

Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért

Rosonczy ildikó

Könyv
Magyar napló kiadó, 2016
500 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155465451
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rosonczy ildikó - Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
Rosonczy ildikó - Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
Rosonczy ildikó - Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
Rosonczy ildikó - Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
Rosonczy ildikó - Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Az 1848-49-es szabadságharc sorsát I. Miklós cár fegyveres beavatkozása döntötte el. Az orosz hadsereg a csaknem kétszázezres létszámával nemcsak a tavaszi hadjáratot győztesen megvívó, Erdélyt és a fővárost is beleértve szinte az egész ország területét felszabadító fiatal honvédsereget múlta felül, hanem az oroszokat segítségül hívó osztrák kormányzat itt harcoló haderejét is. A segélycsapatok tehát létszámban erősebbek voltak a tulajdonképpeni hadviselő feleknél...

Az orosz hadsereg szerepének eljelentéktelenítésére Haynautól kezdve a magyar marxista történetírással bezárólag több kísérlet történt. Előbbi a győzelmet igyekezett kisajátítani, az utóbbi az erőviszonyok figyelmen kívül hagyása mellett a polgári átalakulás programját végrehajtó középbirtokos nemesség politikájának korlátaiban, a belső ellenség aknamunkájában, árulásban láttatta a küzdelem elbukásának okait.

A szabadságharc történetének legkevésbé feldolgozott fejezete az orosz intervencióé. A magyarázat egyszerű: a szovjet levéltárak anyaga hozzáférhetetlen volt. Mára ez a helyzet megváltozott...

• Mit lehet tudni a beavatkozást közvetlenül megelőző orosz-osztrák tárgyalásokról, az orosz katonai előkészületekről?
• Lengyel szemtanúk hogyan emlékeztek a Galícián át Magyarország felé masírozó orosz csapatokra?
• Milyen okokkal magyarázható annak az orosz hadosztálynak az elindítása, amely Bécs sürgetésére gyorssegélyként még a tömeges beavatkozás előtt - példás orosz-osztrák-porosz összefogással - Krakkóból vasúton érkezett a morvaországi Ungarisch Hradischba, s amely így európai vasúttörténetet írt?
• Mi volt morvaországi kényszerpihenőjének hátterében, hogyan vonult gyalogmenetben tovább Pozsony felé?
• Miként vélekedtek az oroszok a hadműveleteik szempontjából fordulópontnak tekinthető július 15-17-i váci csatáról, a július 20-i turai lovassági és a tragikus emlékű július 31-i segesvári ütközetről?
• Megváltoztatja-e a tudomány a hadifogoly-kérdésben kialakult álláspontját az az iratcsomó, amely egy Oroszországba elhurcolt honvédtiszt sorsának dokumentumait őrzi, s amelyre a kötet szerzőjének sikerült rábukkannia?
*
Rosonczy Ildikó a Klebelsberg-ösztöndíjnak köszönhetően kutatott Moszkvában az Oroszországi Hadtörténelmi Levéltárban. Könyve, amelyben a fenti kérdésekre is választ ad, ennek a munkának az eredménye...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ
• I. AZ OROSZ BEAVATKOZÁS ELŐESTÉJÉN:
- „A lázadók újabb győzelmet aratnak” - Orosz-osztrák tárgyalások az orosz fegyveres beavatkozásról 1848 áprilisában;
- „Április közepén megmozdultak az orosz csapatok” - Katonai előkészületek a külföldi hadjárathoz;
- „Ilyen hatalmas erővel szegény Magyarország nem tud megbirkózni” - Galíciai lengyel szemtanúk a felvonuló orosz hadseregről;

• II. OROSZ GYORSSEGÉLY BÉCSNEK:
- Válaszra váró kérdések frissen feltárt források tükrében;
- És ha a magyarok elfoglalják Bécset? - Panyutyin altábornagy hadosztályának elindítása az osztrák fővárosba;
- Irány Bécs! Vagy mégsem? - A Panyutyin hadosztály szállítása vasúton Krakkóból Ungarisch Hradischba;
- Hogyan rekedt Panyutyin hadosztálya Magyarországon?
- „A morvák örömmel fogadtak bennünket” - Két hét Ungarisch Hradischban és környékén;
- „Az oroszok beavatkozása valóság” - Panyutyin hadosztálya Pozsonyban és környékén;
- A hadosztály a nyári hadjáratban - Rövid áttekintés;

• III. VÁC, TURA, SEGESVÁR:
- Kinek a kudarca? - Az oroszok az 1849. július 15-17-i váci csatáról;
- Az 1849. július 20-i turai lovasütközet és az orosz fél;
- A segesvári ütközet és Lüders orosz tábornok újraolvasott jelentései;

• IV. OROSZORSZÁGI HADIFOGSÁGBAN:
- Egy honvédtiszt oroszországi fogságának története;
- Személyes megjegyzések a szibériai hadifogoly mítoszhoz;

Rövidítések jegyzéke - Névmutató - Térképek és illusztrációk jegyzéke - Térképek és illusztrációk.

*
Az „Orosz Fegyverekkel Ferenc Józsefért” című ezen kiadványt I. Miklós orosz cár 1849-es magyarországi beavatkozása, az eddig feltáratlan források és dokumentumok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Esszé a nyelvek eredetéről Rousseau, Jean-Jacques 2,800 Ft 2 520 Ft
Őzbakok innen-onnan Nadler Herbert 2,800 Ft 2 520 Ft
Restauráció vagy kiigazítás Huszár Tibor 2,990 Ft 2 691 Ft
A Református egyház története Nagy Géza 5,900 Ft 5 310 Ft
Sören Kierkegaard Dévény István 3,800 Ft 3 420 Ft
Petőfi Sándor összes költeménye ANTIKVÁR Petőfi Sándor 4,000 Ft 3 600 Ft
A lengyel irodalom története I-II. kötet Czeslaw Milosz 5,900 Ft 5 310 Ft
Elemi részecskék Michel Houellebecq 3,990 Ft 3 591 Ft
Válság - Gazdaság - Világ Csaba László 3,990 Ft 3 591 Ft
Meditációk és pozitív megerősítések minden napra Louise L. Hay 5,490 Ft 4 941 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^