Újdonság

Kásler Miklós - Nemzeti nagyvizit 4. kötet

Nemzeti nagyvizit 4. kötet

Kásler Miklós

Könyv
Kairosz kiadó, 2016
408 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636627904
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kásler Miklós - Nemzeti nagyvizit 5.
Kásler Miklós - Nemzeti Nagyvizit 2. kötet
Kásler Miklós - Nemzeti Nagyvizit 3. kötet
Kásler Miklós - Nemzeti nagyvizit I. kötet
Kásler Miklós - Nemzeti nagyvizit 4. kötet
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
A Nemzeti Nagyvizit című TV- és rádióműsor hétről-hétre a nemzet sorskérdéseit, társadalmunk fizikai, lelki állapotát és változásait, múltunk és jelenünk értékeit és tanulságait vitte a nézők és hallgatók elé.

Ez a kötet a 2014-ben kiadott 1. kötet, a 2015-ben kiadott 2. és 3. kötet folytatásaként igyekszik ezt a nagyszerű műsorfolyamot még szélesebb körben megismertetni. A nemzeti nagyvizit asztalához mindig egy-egy szakterület legjobbjai ültek, olyan jeles szakemberek, akiknek mérvadó és gondolatébresztő felvetéseik vannak a történelem, a régészet, az antropológia, a nyelvészet, a népművészet, a teológia, a szellemtörténet, a népzene, a genetika, a járványtan, a népegészségügy, az onkológia, a hadtörténet, a művészettörténet, a pszichológia területén.

Főpapok, akadémikusok, egyetemi tanárok, egy-egy témakör avatott szakértői vállalták fel és tekintették küldetésnek a beszélgetést.
*
A 4. kötet TARTALMA:

• Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc;
• A „kiegyenlítés” (Deák Ferenc);
• Az első világháború előzményei. A „nagy háború”;
• Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság;
• A trianoni szerződés;
• Magyarország belpolitikai konszolidációja az első világháború után;
• A Horthy-korszak külpolitikája a második világháborúig;
• Magyarország a második világháborúban;
• Magyarország története 1945 és 1949 között;
• Magyarország története 1949 és 1953 között;
• Magyarország története 1953 és 1956 között;
• Az '56-os forradalom és szabadságharc;
ÉLETRAJZOK

*
A „Nemzeti Nagyvizit 4. Kötet” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az 1-3. kötet után szeretnék ezeknek a beszélgetéseknek a tartalmát is megismerni, nyitottak a történelem és közélet kérdéseire, különböző okokból „megjárták a lélek magasságait és mélységeit”, visszatekintenek a múltra, számadást készítenek, mérlegre teszik szavaikat, gondolataikat, tetteiket, újraértékelik a múltat és a jelent, és megpróbálják belőlük megfejteni a várható jövőt...
*
Ajánlott még:

Nemzeti Nagyvizit 1.
Nemzeti Nagyvizit 2.
Nemzeti Nagyvizit 3. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Prófécia Szomolyáról Kaló Imre 1,500 Ft 1 350 Ft
Kedvet virágoztató magyar népmesék Dömötör Sándor (szerkesztő) 2,490 Ft 2 241 Ft
NGO - Titkos akták F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Virágvasárnap Kurt Vonnegut 2,999 Ft 2 700 Ft
Éjszaka Erdélyben Szabó Dezső 2,890 Ft 2 601 Ft
Kossuth irányadása Szabad György 2,450 Ft 2 205 Ft
Horthy Catherine Horel 3,990 Ft 3 591 Ft
Sándor András a szabadgondolkodó Czike lászló 2,200 Ft 1 980 Ft
Kormányzás a dualizmus korában Szente Zoltán 3,595 Ft 3 236 Ft
Társadalmi viselkedéstan II. kötet Viselkedjünk, emberek... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^