Filozófia

Péter Mihály - A leplező nyelv

A leplező nyelv

Péter Mihály

Álcázás és ámítás a nyelv használatában

Könyv
Tinta kiadó, 2012
168 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155219283
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Péter Mihály - A leplező nyelv
Péter Mihály - A leplező nyelv
Péter Mihály - A leplező nyelv
Péter Mihály - A leplező nyelv
Péter Mihály - A leplező nyelv
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 490 Ft
Internetes ár: 1 267 Ft
A nyelv gondolataink és érzelmeink, értékítéleteink és törekvéseink, röviden a világhoz való viszonyunk kifejezésének elsőrendű közege és eszköze.

Egész életünket átható működésének van egy nem elhanyagolható, úgyszólván fonák oldala is, nevezetesen gondolataink, érzéseink, szándékaink stb. különféle okok folytán vagy célok érdekében történő, káros vagy jótékony hatású leplezése. E leplező képessége révén válik a nyelv elsőrendű eszközzé, sőt fegyverré a másik ember meggyőzésére (verbális legyőzésére), a mások feletti hatalom megszerzésére és fenntartására irányuló tevékenységben.

Péter Mihálynak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara professor emeritusának, számos nyelvészeti és stilisztikai munka szerzőjének legújabb könyve (2012) a nyelvi leplezés (álcázás és ámítás) gyakori és fontosabb eszközeit veszi számba a magyar és néhány más nyelv anyaga alapján.

A könyv két részből áll.
• Az első rész a vizsgálódás elméleti keretéül szolgáló pragmatikai nyelvfelfogás alapelveit ismerteti.

• A második rész röviden szól a nyelvi „cselezés” törzsfejlődési előzményeiről, a hamis beszéd és a meggyőzés művészetének kérdéseiről az ókori filozófiában és retorikában. Ezután tárgyalja a nyelvi álcázás és ámítás fő eszközeit és módjait a szavak és nyilatkozatok szintjén, valamint egyes szövegtípusokban (propaganda, reklám, közhelyek, viccek).
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
A.) EGY EMBERKÖZPONTÚ NYELVSZEMLÉLET FELÉ:
• Pragmatikai fordulat a nyelvtudományban;
• A nyelv: hatalom és fegyver;
• Tudatunk néhány sajátossága;
• Ellentétek egysége a nyelvben;
• A nyelv meghatározatlan tárgyiassága;
• A nyelvhasználat funkciói;

B.) ÁLCÁZÁS ÉS ÁMÍTÁS A NYELV HASZNÁLATÁBAN:
• Evolúciós előzmények;
• A „hamis beszéd”, mint filozófiai probléma;
• A rejtőzködő magatartás társadalmi és és lélektani gyökerei;
• A hazugság prototipikus megközelítésben;
• Tabuk és eufemizmusok;
• Leleplezés a nyilatkozat szintjén;
• Az udvariasság mint pragmatikai modalitás;
• A meggyőzés beszédmódjai;
• A propaganda;
• Propagandanyelvek a XX. században;
• A reklám nyelve;
• Közhelyek;
• Viccek;
UTÓSZÓ HELYETT - SUMMARY - HIVATKOZOTT MŰVEK

*
„A Leleplező Nyelv” című ezen kiadvány segítséget nyújthat ahhoz, hogy felismerjék napjaink diskurzusaiban az álcázó és ámító törekvések régebbi és újabb nyelvi eszközeit. A leleplezés felismerésének képességének egyik alkotórészének kell lenni az önállóan gondolkodó és kellő élettapasztalattal rendelkező ember kommunikatív tevékenységének.

Ezért ezt a munkát nemcsak a nyelvészek és a nyelvet foglalkozásszerűen művelők (tanárok, pszichológusok, politológusok, a sajtó munkatársai) figyelmébe ajánljuk, hanem mindazokéba, akik - saját érdekükben is - ebben a bonyolult korban biztosabban szeretnének eligazodni a szándékok felismerésében, a viszonyulás mikéntjében a közélet és a magánélet nyelvhasználatának labirintusában. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 490 Ft
Internetes ár: 1 267 Ft
Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt Sárosi István 3,500 Ft 3 150 Ft
Szex a psziché labirintusában Hevesi Krisztina 3,150 Ft 2 835 Ft
Hazatérek hozzád Natalija Nyikityina 2,990 Ft 2 691 Ft
A C vitamin varázslatos ereje Thomas E. Levy 4,990 Ft 4 491 Ft
Vámmentes gondolatok Tótfalusi István 2,490 Ft 2 241 Ft
A snagovi foglyok 3,400 Ft 3 060 Ft
Kommunistához mentem feleségül Philip Roth 3,490 Ft 3 141 Ft
Édes Anna Kosztolányi Dezső 3,400 Ft 3 060 Ft
A rovás jelrendszer lelke Juhász Zsolt 1,990 Ft 1 791 Ft
Az első hetven év Kovács Árpád 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^