Hitélet

Huber Lipót - A Talmúd - Különös tekintettel az Újszövetségre

A Talmúd - Különös tekintettel az Újszövetségre

Huber Lipót

Kultúrtörténeti és biblikus tanulmány

Könyv
2016
280 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Huber Lipót - Jahvé Adonáj Jézus
Huber Lipót - A Talmúd - Különös tekintettel az Újszövetségre
Huber Lipót - Zsidóság és kereszténység a múltban és a jelenben I-II. rész
Huber Lipót - Jahvé Adonáj Jézus
Huber Lipót - A Talmúd - Különös tekintettel az Újszövetségre
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Részlet a szerző Kalocsán, 1897. Pünkösd ünnepén írt ELŐSZAVÁBÓL:

Munkánkat némi tartózkodással bocsátjuk közre, mert olyan tárgyról szól, amely nálunk igen csekély figyelemben részesül. De mégis kiadjuk, mert a Talmúd, a bibliai régiség-tudomány egyik elsőrendű kútfeje; világos tehát, hogy a biblikusnak kiváló figyelemre méltó...

A Talmúdnak katolikus biblikus szempontból való tárgyalását tekintve a jelen munka az első enemű kísérlet. Azt hisszük tehát, hogy nem végzünk fölösleges munkát, midőn kiadjuk a Talmúdról szóló ezen tanulmányunkat, melynek első részében a régi zsidók sajátszerű vallás-erkölcsi és szellemi múltjának ezen igen jelentős kultúrtörténeti dokumentumát, illetőleg keletkezését, tartalmát, történetét... érthető és élvezhető módon ismertetjük, és kifejtjük vele szemben a katolikus elvi álláspontunkat...

A második részben a Talmúdról nyerendő kép teljessége okáért néhány szemelvényt közlünk belőle... Szándékosan kerültük a Talmúd vadvirágait; esztetikai vagy erkölcsi szempontból kifogás alá eső részeket nem közlünk. A nem szaktudós közönségre való tekintetből pedig a szárazabb és kellő archeológiai ismeretek nélkül nehezen érthető haláka helyett inkább a haggádára voltunk tekintettel.

Jelen munkánk egyúttal segédkönyvül is szolgál a keresztény teológusnak a Talmúd különös figyelembe vételével készülő evangéliumi kommentárunkhoz, habár ettől függetlenül is önmagában befejezett, egész.

Czélunk, törekvésünk e tanulmány megírásánál alapjában tudományos, tollunkat a tárgyi igazság vezérelte. A moderm antiszemita tendenciákhoz pedig semmi köze, aminthogy tudomány, ha tudomány akar maradni, nem is ismer sem antiszemitizmust, sem filoszemitizmust...

*
Hisszük, hogy sikerült is mindvégig megőriznünk a tárgyilagosságot, animozitás nélkül bemutatnunk a Talmudot, szenvedélytől mentes, higgadt, tudományos hangon szólnunk róla. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Új Testamentum Sylvester János 8,900 Ft 8 010 Ft
A 10.000. éves magyar kontinuitás Michelangelo Naddeo 4,990 Ft 4 491 Ft
Kard és Kódex Ősi János 2,900 Ft 2 610 Ft
Csak a kegyelem Erdő Péter Bíboros 2,900 Ft 2 610 Ft
Az erdélyi renaissance Balogh Jolán 3,200 Ft 2 880 Ft
Bibó estéje Huszár Tibor 2,690 Ft 2 421 Ft
A géniusz pere - Szókratész-Johanna Horváth Barna 3,400 Ft 3 060 Ft
Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban I-II-III. kötet ANTIKVÁR Bona Gábor 9,990 Ft 8 991 Ft
A Hold rejtélyes hatása Louis Proud 5,990 Ft 5 391 Ft
Az első kopogtatás Búzaszem Iskola építői 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^