Irodalom

Margalits Ede - Kovács Erzsébet - Magyar-Latin közmondásszótár

Magyar-Latin közmondásszótár

Margalits Ede - Kovács Erzsébet

2000 magyar közmondás, szólás klasszikus és újkori latin megfelelője

Könyv
Tinta kiadó, 2014
225 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155219566
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Margalits Ede - Kovács Erzsébet - Magyar-Latin közmondásszótár
Margalits Ede - Kovács Erzsébet - Magyar-Latin közmondásszótár
Margalits Ede - Kovács Erzsébet - Magyar-Latin közmondásszótár
Margalits Ede - Kovács Erzsébet - Magyar-Latin közmondásszótár
Margalits Ede - Kovács Erzsébet - Magyar-Latin közmondásszótár
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
Kultúránk jelentős része az antikvitásban gyökerezik.

A régi latin nyelvű közmondások és népszerű szállóigék a klasszikus ókor nemes szellemiségét közvetítik. Sajnos ebből a gazdag örökségből a modern kor embere már csak keveset ismer.

Ezt látta meg több mint 100 évvel ezelőtt Margalits Ede, amikor összeállította A magyar közmondások és szólások rostája című gyűjteményét. Munkáját több részletben adta közre a Nyelvtudományi Közlemények folyóiratban 1899-től.

A TINTA Könyvkiadó jóvoltából most (2014) először kerül egy kötetben az érdeklődő nagyközönség elé e páratlanul izgalmas anyag.

Margalits Ede hosszú időre elfeledett és most életre keltett gyűjteményének jelentős érdeme, hogy párba állította a korábbi magyar szótárakban található magyar közmondásokat a latin megfelelőikkel.

A Magyar–Latin közmondásszótárban 2000 magyar közmondásszerű bölcsesség található a latin megfelelőikkel, pontos bibliográfiai adatok feltüntetésével. A latin anyag forrásai többek között Cicero, Erasmus, Szent Jeromos, Horatius, Ovidius, Plinius, Seneca és Vergilius művei. A Bibliából 175 közmondás származik.

Ebben a kötetben - az utóbbi évtizedek filológiai kutatásainak eredményeit felhasználva - Kovács Erzsébet a modern szövegkiadások és számítógépes szövegkorpuszok felhaszná­lásával egészítette ki Margalits Ede eredeti gyűjteményét, és pontosította annak bibliográfiai hivatkozásait.

*
A „Magyar-Latin Közmondásszótár” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik tanulmányozni szeretnék a klasszikus ókor nemes szellemiségét, a szótár céljának megfelelően, vagyis, hogy felfedezzék mennyi mindennel gazdagította a latin nyelv a magyar művelődést, és hogy milyen szervesen építette magába az antik kultúrát, a külföldi közkincset - a közmondásokon keresztül - a magyar nyelv. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
Pesti Jassz-szótár Dr. Kabdebó Oszkár 2,490 Ft 2 241 Ft
A missziótól a mártírságig Lynley Smith 2,990 Ft 2 691 Ft
Róka koma - In memoriam Hornyik László Domonkos László Kemény András 1,890 Ft 1 701 Ft
Egy európai formátumú államférfi - Klebelsberg Kuno Ujváry Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
A bűn és a bűncselekmény Erdő Péter Bíboros 1,600 Ft 1 440 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Mátyás és birodalma Joó Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében Szerk.: Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szőllősy-Sebestyén András 2,990 Ft 2 691 Ft
Fehér lovakról Bajkán László 2,500 Ft 2 250 Ft
Az időkód Berta Tibor 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^