Irodalom

Hajdú Mihály - Családnevek enciklopédiája

Családnevek enciklopédiája

Hajdú Mihály

Leggyakoribb mai családneveink

Könyv
Tinta kiadó, 2010
552 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639902305
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hajdú Mihály - Családnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály - Családnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály - Családnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály - Családnevek enciklopédiája
Hajdú Mihály - Családnevek enciklopédiája
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
A magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is.

A „Családnevek enciklopédiája” a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről.

A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet dolgozza föl. Elmondja a nevekről a gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket. Utal a földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. századi névváltoztatásokat, névmagya­rosításokat.

A kötet részletesen ismerteti a magyar nevek mellett a leggyakoribb német (Jung, Klein, Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza, Petrovics) és román (Argyelán, Marosán, Moldován) családneveket is.

Az eredet kifejtése során a szerző minden esetben megadja a főbb jelentéstani típusokat:

- pogány egyénnévi eredetű (Bács, Csete),
- keresztnévi eredetű (Benedek, Laczkó, Lázár),
- nép- vagy népcsoportnévi (Besenyő, Kun, Orosz),
- helynévi eredetű (Dunai, Erdélyi, Pesti),
- életmódra, vagyoni helyzetre vonatkozó (Bujdosó, Gazdag, Pór),
- külső-belső tulajdonságra utaló (Csonka, Sánta, Szakáll).

*
TARTALOM:

BEVEZETÉS
- A családnevekről;
- A könyv névcikkeinek fölépítése;

CSALÁDNEVEK
Bibliográfia:
- Családnévi és keresztnévi szótárak, lexikonok;
- Források a családnevek magyarázatának és elterjedésének vizsgálatához;

Függelék:
- A családnevek eredet szerint;
- A családnevek gyakoriság szerint;
- Névmutató.
*
Hajdú Mihály szerző az ELTE BTK emeritus professzora, a több mint fél évszázados kutatói munkája során tucatnyi könyvben és monográfiában adta közre vizsgálatainak eredményeit...

*
A „Családnevek Enciklopédiája” című ezen kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek a saját vagy ismerőseik családnevének keletkezési és használati körülményei iránt, és kíváncsiak a nevekben megőrzött nyelvi, kulturális, művelődéstörténeti értékekre.

A kötet szerves egységet alkot a „Keresztnevek enciklopédiája” című kiadvánnyal. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
Egy európai formátumú államférfi - Klebelsberg Kuno Ujváry Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
Az írás története John Man 2,800 Ft 2 520 Ft
Téli örömök múltunk emlékeivel Bakos Tímea 1,600 Ft 1 440 Ft
Magyar közmondások nagyszótára T. Litovkina Anna 6,990 Ft 6 291 Ft
Találkozás az Istenekkel Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Az utolsó bevetés Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Gina Méhes György 2,690 Ft 2 421 Ft
Álarc és koszorú Hamvas Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
Én itthon vagyok otthon Náray Szabó Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^