Filozófia

Varga Csaba Dr. - Jogállami átmenetünk

Jogállami átmenetünk

Varga Csaba Dr.

Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések

Könyv
Magánkiadás kiadó, 1998
236 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Varga Csaba Dr. - Transition? To rule of Law?
Varga Csaba Dr. - Jogállami átmenetünk
Varga Csaba Dr. - Istenemberré válás
Varga Csaba Dr. - Jogállami? Átmenetünk?
Varga Csaba Dr. - Csak múlásunk törvény
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
• Jogásznemzet voltunk?
• És ha igen, úgy jelentett ez valamit?

„Közel száz év magyar történelme részleges sikereinek és alapvető megoldatlanságból fakadó kudarcainak az ismeretében mindenesetre bizton tudhatjuk, hogy fejlődésünknek nem volt meghatározó jellemzője”. Tény, hogy a középrétegekből azok, akik egyéb irányban meghatározóan komoly elhivatottságot nem éreztek, egyre nagyobb számban választották - először talán átmenetileg, jobb híján, később azonban a (társadalmi értelemben) felnőtté válás útjaként is - a jogi stúdiumokat.

Tény, hogy ennek következtében mindenütt, ahová beérkezhettek - vagyis a politizálás és a politizálgatás fórumain (az országgyűlésben, a vármegyei közigazgatásban, de a pártokban, a kaszinókban és a társasági élet egyéb színterein is) - pontosan a jogászok műveltségét eszményítő jogászias érvelés játszott mintaadó szerepet. A stílust, a politika gyakorlását így óhatatlanul alakította.

S hogy mindezt a XIX. század végének teljesítményeire konkretizáljuk: a jogászság a polgárosodás ügyét példamutatóan sikeres kodifikációkkal segítette, és hozzájárult egy szakmailag magas szintű törvényhozási (jogalkotói) és törvénykezési (jogalkalmazói) szervezet kiépítéséhez. És hozzátehetjük: a két világháború közötti korszakot sem pusztán a Királyi Kúrián elnöklő Töreky Géza politikai vonatkozású ügyekben is példásan szigorú bíráskodása jellemezte...
*
A kötet TARTALMA:

• ELŐZMÉNYEK:
- Múlt és jelen;
- Mi kell a joghoz?

• ÁTMENET:
- A kihívás egyedisége;
- Egy kezdő jogállam botladozásai;

• JÁTÉKSZABÁLYOK, VITÁK:
- A taxisblokád megítéléséről;
- Törékeny jogállamiságunk;
- Szerepzavar a jog funkciói körül;
- Jog és jogállamiság oszthatatlansága;
- Polgári engedetlenség: Minta mérték nélkül?

• SZEMBENÉZÉS A MÚLTTAL:
- A mértékállítás szüksége;
- Szabad-e ítélnünk a múltról? - Jogfilozófiai megfontolások;
- A jogérvényesítés dilemmája;
- Igazságtétel jogállamban: Alkotmányos kudarcra ítélten;

• JOGÁLLAMISÁG:
- A jogállamiság és joga;
- Alkotmánybíráskodás, mint „láthatatlan alkotmány” írása;

• MINTAKÖVETÉS:
- Újsütetű jogállamiság: a kölcsönminták bája és esendősége;
- Jogi kultúrák - összehasonlító megközelítésben;
- A jogváltás paradoxonai;
- Jogtudományunk az ezredvégen;

FÜGGELÉK: VONZÁSOK, TASZÍTÁSOK:
- Gondolkodói választás a forradalom dilemmájában;
- Egy élet a századelőn;
- Szerencsés társadalom;

*
A „Jogállami Átmenetünk” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint a jog és jogállamiság kérdésköre iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, annak át és továbbgondolásával, hogy a társadalom egyes rétegeinek, köztük a jogászoknak is milyen valóságos lehetőségei vannak a jog tartalmi meghatározására, és az egyes rétegek társadalmi és politikai nyomása folytán ez valójában mennyire válik meghatározóvá a társadalmi lét összfolyamatában... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Emlékezetpolitika Pócza Kálmán 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar élet Délvidéken Szigeti Gábor szerk. 3,400 Ft 3 060 Ft
Az édes élet DVD Federico Fellini 3,800 Ft 3 420 Ft
A magyar arisztokrácia felemelkedése Lévai Anita - Potó István 1,500 Ft 1 350 Ft
Bajtai kisbetyárok Drozdy Győző 2,800 Ft 2 520 Ft
Változtass meg bárkit dr. David J. Lieberman 4,490 Ft 4 041 Ft
Egy világváros három börtöne Tamáska Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Végítélet - Zuhanás az apokalipszis felé Molnár Tamás 3,000 Ft 2 700 Ft
A Német Lovagrend Poroszországban Pósán László 3,600 Ft 3 240 Ft
Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Zoltán 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^