Újdonság

Illyés Gyula - Illyés Gyula naplójegyzetek 1956-1957

Illyés Gyula naplójegyzetek 1956-1957

Illyés Gyula

Atlantisz sorsára jutottunk

Könyv
2016
264 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786155227103
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Illyés Gyula - Hét meg hét magyar népmese - rovásírással
Illyés Gyula - Puszták népe
Illyés Gyula - A repülő kastély
Illyés Gyula - Hunok Párisban
Illyés Gyula - Ostromnapló 1945
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 600 Ft
Internetes ár: 3 910 Ft
Illyés Gyula (1902-1983) '56-os följegyzései, papírlapokra írt naplója az 1956. október 23-tól 1957. január 31-ig tartó időszakot jeleníti meg. 1957 elején elrejtették és a padláson tárolt más témájú könyvek és iratok közül véletlenül csak 2014 áprilisában került elő. A kötetet az író lánya, Illyés Mária készítette elő kiadásra, Horváth István történészi közreműködésével, a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.

Az 1956. október 23-tól 1957. január 31-ig napról napra vezetett eseménynapló számot ad arról, hogy a költő hogyan élte át a forradalom és a korai megtorlások idejét, mint cselekvő és megfigyelő. Irányítója volt – Déry Tiborral, Németh Lászlóval, Tamási Áronnal és Veres Péterrel együtt – a forradalom egyik szellemi központjának, az Írószövetség elnökségének. Részt vett a politikában a Petőfi Párt – a megújult Nemzeti Parasztpárt – egyik vezetőjeként, Bibó Istvánnal és Bisztrai Farkas Ferenccel.

Tanácskozott Nagy Imrével, Tildy Zoltánnal és a forradalom más politikai vezetőivel. És ott tárgyalt az írói delegációk tagjaként a feszült, éles találkozókon a szovjet városparancsnokkal, vagy november 4-e után a hatalmukat fokozatosan megerősítő kommunistákkal: Münnich Ferenccel, Kállai Gyulával és Tömpe Istvánnal.

Történelmi jelentőségűek és forrásértékűek azok a jegyzetek, amelyekben megörökítette az ezeken elhangzottakat.

Ezenközben szinte minden nap járta Budapestet: gyalog, biciklivel, sítalpon, vagy az ócska és állandóan lerobbanó Dongó-motorjával. Meghallgatta a társadalom legkülönbözőbb képviselőit, látta a várost, érezte hangulatát, és írói tehetsége révén mindezt igen érzékletesen meg is örökítette. Figyelemmel kísérte a forradalom külföldi fogadtatását.

A följegyzések nemcsak az események előrehaladásáról adnak számot, hanem – mint a novellák, vagy a regények – a lelkek átformálódásáról is.

A gyorsan lejegyzett, hol bővebb, hol csak félmondatokkal rögzített eseménynaplónak része az a néhány, eredetileg megjelenésre szánt, de végül soha nem publikált felhívás, újságcikk-, illetve levéltervezet is, amelyekben Illyés a látott eseményeket értelmezi a napok forgatagában, de mégis történelmi távlatban.

A napló és a könyv összeállítását végző Illyés Mária írta az ELŐSZÓ-t is, Horváth István jegyzetei, a forrásokra történő utalásai, vagy másutt föllelhető adatokra való filológiai hivatkozásai önálló történészi munkaként is olvashatók. Reflektorfénnyel pásztázzák be azt a területet, amelyet Illyés Gyula a naplóban bejárt. Így válnak még érthetőbbé a mai olvasó előtt (2016-ban) a hatvan évvel ezelőtti események.

Ugyancsak Horváth István gyűjtötte össze a kötet végén olvasható függelékben a naplóban említett kiáltványok, írások, levelek, nyilatkozatok szövegét. Némelyikük a családi hagyatékban is fönnmaradt, csakúgy, mint a képanyag egy része.

Az olvasó, ha kézbe veszi ezt a kötetet, két, egymáshoz kapcsolódó történetet talál benne. Az egyik az, amit Illyés Gyula le tudott jegyezni az 1956. október 24-től 1957. január 31-ig tartó időszakban; a másik pedig az, amivel Horváth István ennek a történetnek a részleteit föltárta, magyarázatokkal kiegészítette és belehelyezte egy nagyobb keretbe: az 1956-os forradalom és szabadságharc történetébe.

„A kötet címét, az Atlantisz sorsára jutottunk mondatot Illyés Gyula naplószövegéből választottuk ki, felidézni a büszkeség, a dac és a gyász lelkiállapotát, amelyet 1957 elején, a kádári terror beindulásakor a nemzet többsége érzett”.

*
Az „Illyés Gyula Naplójegyzetek 1956-1957” című ezen kiadványt a háromszoros Kossuth-díjas magyar költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő naplójegyzete, eseménynaplója, a soha nem publikált kiáltványok, írások, levelek, nyilatkozatok szövege, Illyés Gyula száz napja iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, mint cselekvő és mint megfigyelő tollából, a forradalom és a korai megtorlások idejéről...

Illyés naplója tanúsítja, hogy e történelmi napokban, minden helyzetben megőrizte az erkölcsi egyenességét, kiállását a méltányosság, az igazság és a becsületesség mellett. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 600 Ft
Internetes ár: 3 910 Ft
Elbocsátottak? Herczku Mónika 2,100 Ft 1 890 Ft
Aranykapu Czakó Gábor 2,940 Ft 2 646 Ft
A finnugrista áfium ellen való orvosság Varga Csaba 2,200 Ft 1 980 Ft
A katedrális kövei - Saint-Exupéry füveskönyve (új kiadás) Antoine de Saint Exupéry 2,200 Ft 1 980 Ft
Karácsony a havason Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Játékos nevelés Lawrence J. Cohen 3,360 Ft 3 024 Ft
Trianon DIGIPACK CD 4,500 Ft 4 050 Ft
László Alajos Árpád történelmi irattára Kahler Frigyes - Kahler Ilona - Domokos Ibolya 1,990 Ft 1 791 Ft
Székelyföld története Egyed Ákos főszerk. 24,000 Ft 21 600 Ft
Tündérfalva Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^