Újdonság

 - A magyar október + DVD MELLÉKLET

A magyar október + DVD MELLÉKLET

Könyv
Kossuth kiadó, 2016
144 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789630986410
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
A kiadványt Papp Gábor „Az Olvasóhoz” írt alábbi soraival ajánljuk:

„Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére folyt,
- a háromszín lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.


Tamási Lajos himnikussá lett sorai a forradalom napjaiban születtek és váltak máig '56 mottójává. A gyászlobogót az évek-évtizedek során felváltotta a lyukas zászló, amely ma a magyar október jelképévé vált. A forradalom már a saját korában történelmet írt.

»1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapítatlan vágyát a szabadság iránt, bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel« - mondta Kennedy elnök, amikor még messze nem fejeződött be az ENSZ-ben az úgynevezett magyar kérdés vitája.

Az országban még élt az ellenállás, üzemek munkásai sztrájkoltak, amikor Milovan Dilas már fölismerte: »a magyar forradalom a kommunizmus végének kezdete«.

Több mint harminc évig itthon nemcsak a történeti feldolgozások többségében, hanem nagyon sok ember történelemképében is a meghamisított forradalom képzete élt. A forradalom képe az azóta eltelt újabb majd' három évtized alatt is sokat változott: nemcsak az úgynevezett korszellem formálódik még nemzedékeken belül is, hanem az ismeretek mennyisége is bővül. Fontos új tények kerültek felszínre, a megközelítések is árnyalódtak, jelentősen szélesedett a nemzetközi horizont.

*
A kedves Olvasó egy történelmi kötetet tart a kezében. A szerzők - egy egykori Budapesten szolgáló brit diplomata kivételével - valamennyien történészek, az 1956-is Intézet munkatársai, akiknek a többsége feladatának nem az értékelést tartotta, hanem azt, hogy témájában összegyűjtse mindazt az ismeretanyagot, amely alapján a nemzet a Magyar Októbert a magáénak vallja.A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 2 890 Ft
Az utolsó boszorkány történetei - második könyv Fábián Janka 3,499 Ft 3 150 Ft
Pusztába kiáltott szavak Petz Ernő 2,300 Ft 2 070 Ft
A magyar géniusz Hankiss János 2,800 Ft 2 520 Ft
A székely hadosztály Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Erdély története (Székelyföldi változat) Dr. Jancsó Benedek 3,990 Ft 3 591 Ft
Erdélyi történet I-II-III. Gróf Bánffy Miklós 7,990 Ft 7 191 Ft
Isten segítségével az emberért Dr. Faragó László 1,500 Ft 1 350 Ft
Elnapolt gondolatok Beck György 2,680 Ft 2 412 Ft
Párkapcsolat szívvel lélekkel Debra L. Reble 2,990 Ft 2 691 Ft
A bűn és a bűncselekmény Erdő Péter Bíboros 1,600 Ft 1 440 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^