Újdonság

Varga Tibor - A Szent Korona

A Szent Korona

Varga Tibor

Magyarország angyali, apostoli Szent Koronája

Könyv
2016
282 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789631265422
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Varga Tibor - A Szent Korona
Varga Tibor - A Szent Korona misztériuma  Ima ellenségeinkért
Varga Tibor - A szívbe írt igazság
Varga Tibor - Pannónia nem veszítheti el angyal adta koronáját
Varga Tibor - Angyal adta korona
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Dr. Varga Tibor legutóbb (2016) megjelent könyve: „A Szent Korona - Magyarország angyali, apostoli Szent Koronája”.

„...Apostolinak még bölcsebb írók nevezik a Koronát, minthogy a szent hit isteni rendjének tizenkét articulusban kifejezett hitvallását fogja össze, amelyet a tizenkét apostol fogalmazott meg, akiket ez aranykorona köröskörül magán hordoz, továbbá az ékkövek természetes ragyogásával megjelenít.

Ám háromszor vagy négyszer értékesebb, szentebb és tisztább az aranynál, hiszen a szent apostolok színarany szívét és száját, valamint égi kézzel kialakított képmását mutatja...”
*
A kötet TARTALMA:

• „KORONÁBAN IGAZ KERT, PARADICSOM KERT”;
• Angyal adta Korona - Tanulmányok a Szent Koronáról;
• Apostoli Korona - Értekezések a Szent Koronáról;
FÜGGELÉK:
- Istentelen Köztársaságok rövid története;
*
„... volt itt egy katolikus ország, amely Európát védelmezte évszázadokon keresztül és erről a tényről alig beszélünk. Ahogy arról sem, hogy mi voltunk az emberiség történelmében az első királyság, amelyet a Szűz Anyának ajánlottak fel. Az sem véletlen, hogy az Ég királynőjének az országfelajánlást a Szent Korona átnyújtásával ábrázolják...”
*
Varga Tibor magyar jogtörténész. Érettségi után családi indíttatásra jogász lett. A Kőrösi Csoma Akadémián tanított, 2008-ban megalapította a Szent Korona Szabadegyetemet. Előadásai többnyire a magyar nemzet múltjáról, jelenéről és jövőjéről, a hajdani és a jelenkori társadalmi berendezkedés összevetéséről és a magyarság jelképeinek valós értelmezéséről szólnak. Legfontosabb küldetésének a Szent Korona-tan tanulmányozását tekinti; értelmezése szerint a tan lényege az igazság és ige, célja az ország „lelkileg felébresztése”. Solymáron él...

*
„A Szent Korona - Magyarország Angyali, Apostoli Szent Koronája” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerinti két átfogó értekezés, Az Angyal adta Korona és Az Apostoli Korona összevont kiadása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

„Egyes elméleti részek ismétlődhetnek benne, de ez segítheti a gondolkodás elmélyülését, de egyik értekezés sem veszti el önálló jellegét. Ne késlekedjünk, a Szent Korona hív!”
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Leforge, a fehér indián T. B. Marquis 2,500 Ft 2 250 Ft
Fejben dől el? Bagdy Emőke - Buda László - Kádár Annamária - Pál Ferenc 2,590 Ft 2 331 Ft
Spirituális mágia Frater Omael 2,100 Ft 1 890 Ft
Hit erkölcs tudomány Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter 2,900 Ft 2 610 Ft
Bölcső a hegyek között Tamási Áron 3,490 Ft 3 141 Ft
Globális agymosás Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Kedves Ferenc pápa! Ferenc pápa 2,400 Ft 2 160 Ft
A teljes Holt-tengeri tekercsek Michael O. Wise 7,990 Ft 7 191 Ft
Kísértés Fekete István 2,200 Ft 1 980 Ft
A teljes napló 1957-1958 Márai Sándor 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^