Antropológia, Őstörténet

Milleniumi magyar történelem - Képes Krónika

Képes Krónika

Milleniumi magyar történelem

Milleniumi magyar történelem sorozat

Könyv
Osiris kiadó,
ISBN 9789633797853
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Milleniumi magyar történelem - Millenniumi Magyar Történet
Milleniumi magyar történelem - A magyarok cselekedetei - Anonymus
Milleniumi magyar történelem - Árpád-kori legendák és intelmek
Milleniumi magyar történelem - II.Rákóczi Ferenc
Milleniumi magyar történelem - Az utolsó Árpádok
Könyv 8% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 852 Ft
I. (Nagy) Lajos király udvarában 1358 májusában kezdte írni ismeretlen szerzője a magyarok történetének legteljesebb, leggazdagabb középkori összefoglalását.

A szerzőt sokáig Kálti Márk székesfehérvári őrkanonokkal azonosították, ez azonban legfeljebb csak valószínű.

A Képes Krónika szerzője - bárki volt is - a királyi udvarban akkor még meglévő, azóta már nagyrészt elveszett korábbi magyar krónikákra támaszkodott, s így nagy szolgálatot tett a tudománynak is, hiszen ily módon másutt föl nem lelhető epizódok, adatok, mondák egész sorát mentette meg az utókor számára.

A mű 12 fejezetben meséli el a magyarok históriáját a hunok történetétől I. (Anjou) Károly havasalföldi hadjáratáig, s az 1330. évi események elmondásánál mondat közben maradt félbe a munka.

A művet a szerző halála után, az 1370-es évek közepén I. Lajos díszes kódexként lemásoltatta, gyönyörű iniciálékkal, képekkel díszítette, erről kapta a Képes Krónika nevet.

*
A „KÉPES KRÓNIKA” című ezen kiadványt a magyarok históriáját tartalmazó 12 fejezet iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 8% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 100 Ft
Internetes ár: 2 852 Ft
Magyar történelem Csihák György 7,990 Ft 7 191 Ft
Ön-Tér-Kép Jelenczki István 5,500 Ft 4 950 Ft
Időkortyolók Szőke István Attila 2,700 Ft 2 430 Ft
I. András király korabeli imák Marton Veronika 2,500 Ft 2 250 Ft
Délvidék száz csodája Horvátország 5,995 Ft 5 396 Ft
Csík zenekar - Koncertfilm - DVD Csík zenekar 4,500 Ft 4 050 Ft
História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet Somogyi Ambrus 6,900 Ft 6 210 Ft
500 rövid ókori sztori Kiss Bernadett 1,990 Ft 1 791 Ft
Fekete gyökéren Szász Rozália 2,500 Ft 2 250 Ft
Atilla unokái Obrusánszky Borbála 5,990 Ft 5 391 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^