Újdonság

Kucsera János - Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban

Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban

Kucsera János

Útikalauz

Könyv
2016
260 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789631263350
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kucsera János - Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban
Kucsera János - Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban
Kucsera János - Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban
Kucsera János - Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban
Kucsera János - Tíz évszázad magyar emlékei Bajorországban
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Grüss Gott in Bayern! Azaz isten hozta Bajorországban!

Ez az útikönyv arra vállalkozott, hogy a hely- és kortörténeti utalások mentén ismertesse Bajorország elérhető és említésre méltó magyar emlékeit.

Németország ezen állama feltűnően gazdag magyar vonatkozású emlékhelyekben, hiszen a magyar-bajor kapcsolatok több mint ezer évre vezethetők vissza...

A részletes útikönyv 14 fejezete Passauból kiindulva, a bajor-osztrák határ mentén délnek, később nyugat felé tartva Münchent és környékét járja be. Innen az út a frankok földjére, majd a bajor fővárost nagy ívben megkerülve az óra járásának megfelelően Felső-Pfalz, Alsó- és Felső-Bajorország kerületeibe, végül Svábföld területére vezet.

*
Az útikönyv Bajorország magyar vonatkozásainak felfedezéséhez és megismeréséhez kíván segítséget nyújtani.

Jó Utat!!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Csikós, Gulyás, Puszta Lenkei Tibor - Chemez Bálint 3,600 Ft 3 240 Ft
A balatoni csata Veress D. Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
A reinkarnáció a holdcsomópontok tükrében 2,100 Ft 1 890 Ft
A világ lepkéinek kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
Magyarország Bécsben Ujváry Gábor Vertel Beatrix Páll Csilla Püspöki Apor 7,800 Ft 7 020 Ft
Az ezoterikus út buktatói Szabó Judit 2,500 Ft 2 250 Ft
Halálos küzdelem Gottlob Herbert Bidermann 4,500 Ft 4 050 Ft
Héliosz Grandpierre Attila 2,500 Ft 2 250 Ft
Társadalmi viselkedéstan II. kötet Viselkedjünk, emberek... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Visszatalálunk egymáshoz Bagdy Emőke Várkonyi Zsuzsa Ranschburg Jenő Vekerdy Tamás 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^